BKCkeuring van ISD De Kempen | nulmeting

Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen

Keuringsrapport

ER IS EEN HERKEURING >

Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen - 21  januari 2019 - 9:03 uur

www.isddekempen.nl | Noord-Brabant | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Deelnemende gemeenten

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Geld en inkomen' > 'Inkomen' > 'Aanvraag uitkering'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Slechts even aangestipt, maar niet eens een korte omschrijving wat vermogen is.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Wel een link naar een pdf-bestand. Wij vinden dat het een kleine moeit is om op de website de bedragen te vermelden, zeker voor een organisatie die vijf gemeenten bedient.
Of leg een link naar de altijd actuele bedragen van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke beslistermijn (en mogelijkheid tot eenmaal verlengen daarvan)  niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Wettelijke bezwaarmogelijkheid en - termijn niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Dit aspect wordt volledig verzwegen. Ook niet via de zoekfunctie te vinden.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.