BKCkeuring van gemeente Amersfoort | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Amersfoort - 27  januari 2019 - 19:13 uur

www.amersfoort.nl | Utrecht | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Onderwerpen - Werk en uitkering' > 'Bijstandsuitkering aanvragen'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Dit aspect wordt volledig verzwegen. Ook niet gevonden via de zoekfunctie.

De stelling van BurgerkrachtCentraal is dat het niet verstrekken van een voorschot de kans op schuldenproblematiek vergroot. De gemeente kan daardoor mede schulden veroorzaken. Onderstaand artikel zet dat in de situatie Amersfoort in een wat dubieus licht.

Nieuw beleid voor integrale schuldhulpverlening
Hulp bij schulden wordt voor inwoners van Amersfoort in de toekomst verbreed: van het voorkomen ervan, tot het wegwerken en het weghouden. De gemeente Amersfoort wil een integrale aanpak schuldhulpverlening in de stad.

Dit staat in het beleidsplan ‘Hulp die doorwerkt’ dat op 23 januari is aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan gaat uit van een brede benadering van preventie en aanpak van schulden.
Volledig artikel Amersfoort.Nieuws.nl >


Contentmanagementsysteem

GX Webmanager

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie