BKCkeuring van gemeente Woudenberg | nulmeting

Gemeente Woudenberg

Keuringsrapport

Gemeente Woudenberg - 28  januari 2019 - 18:13 uur

www.woudenberg.nl | Utrecht | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKAY
Niets wat duidt op bijstand, bijstandsuitkering of uitkering op de startpagina.
Zelfs niet iets met 'werk' en/of 'inkomen'.
De A-Z index geeft bij de 'U' wel 'Uitkering aanvragen'.

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Verwarrend en onduidelijk. Op de pagina 'Uitkering aanvragen' staat wel de bijstandsuitkering, maar zonder link naar meer.
Werk.nl wordt genoemd, maar niet als plek waar ook daadwerkelijk de uitkering moet worden aangevraagd.
Ook staat er een link naar De Kleine Schans. Er wordt niet duidelijk gemaakt dat men daar juist ook moet zijn.
De website van De Kleine Schans ook maar summiere informatie.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Dit aspect wordt volledig verzwegen. Ook niet gevonden via de zoekfunctie.


Contentmanagementsysteem

TYPO3

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.