BKCkeuring van gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld

Keuringsrapport

Gemeente Noordenveld - 31  januari 2019 - 20:25 uur

www.gemeentenoordenveld.nl | Drenthe | Herkeuring | Keurmeester Ray Heijder

Per 1 januari 2019 is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier opgehouden te bestaan en zijn de werkzaamheden teruggegaan naar Noordenveld en de nieuwe gemeente Westerkwartier (Leek en Marum).

Wat maakt de gemeente Noordenveld er nu zelf van?


Keuringshistorie

Nulmeting 10 november 2018


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Werk, inkomen, leren > Inkomen > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Deze zin is wel wat raar, want wie regelt het nou?

Een uitkering krijgen, moet u zelf regelen. Hoe eerder u dat doet, hoe eerder wij een uitkering voor u kunnen regelen.

De aanpak wordt wel globaal omschreven en dat is voldoende, maar niets over voorwaarden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Volledig verzwegen.


Contentmanagementsysteem

GemeenteOplossingen (GO.)

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.