BKCkeuring van Werkplein Hart van West-Brabant | herkeuring

Werkplein Hart van West-Brabant

Keuringsrapport

Werkplein Hart van West-Brabant - 31  januari 2019 - 17:54 uur

werkpleinhartvanwest-brabant.nl | Noord-Brabant | Herkeuring | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Nulmeting 9 december 2018


Samenwerkende gemeenten

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Uitkering' > 'Bijstandsuitkering'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Succesvolle zoekactie op 'bijstand' en uitkering' en 'bijstandsuitkering'.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Ruim voldoende aangetroffen.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Bedragen 2019 aangetroffen zoals vermeld op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen en helemaal correct.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen en helemaal correct.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Goede en complete vertaling van artikel 52 Particpatiewet.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.