BKCkeuring van gemeente Westerkwartier | Nulmeting

Gemeente Westerkwartier

Keuringsrapport

Gemeente Westerkwartier - 31  januari 2019 - 21:45 uur

ER IS EEN NIEUWE KEURING (HERKEURING 5 FEBRUARI 2019) >>>

www.westerkwartier.nl | Groningen | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder

Per 1 januari 2019 is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier opgehouden te bestaan en zijn de werkzaamheden teruggegaan naar Noordenveld en de nieuwe gemeente Westerkwartier (Leek en Marum).

Wat maakt de kersverse gemeente Westerkwartier er van?


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Wonen & Leven > Werk & Inkomen > Uitkering & bijstand > Bijstand, uitkering

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen via de link naar de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

Nadat uw aanvraag is binnengekomen bij de gemeente, heeft de gemeente acht weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Het is aan te bevelen om te vermelden 'eenmaal worden verlengd'. Dat is helemaal overeenkomstig de wet.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
Beslist geen goede vertaling van artikel 52. Onvolledig, maar vooral ook onjuist!
Het is misleiding en strijdig met de Participatiewet om het volgende te stellen:

U dient het voorschot zelf aan te vragen bij uw contactpersoon.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.