BKCkeuring van gemeente Aalsmeer | nulmeting

Gemeente Aalsmeer

Keuringsrapport

Gemeente Aalsmeer - 1 februari 2019 - 10:29 uur

www.aalsmeer.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Regelen en aanvragen > Naar Werk en inkomensondersteuning > Uitkering >
Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie. Het is onduidelijk of en hoe de meldingsdatum is geborgd in het proces.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY

Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Het voorschot wordt volledig verzwegen.


Contentmanagementsysteem

InProces Brein BV

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.