BKCkeuring van Halte Werk | nulmeting

Keuringsrapport

Gemeente Halte Werk - 1 februari 2019 - 16:04 uur

www.haltewerk.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Samenwerkende gemeenten

Halte Werk is de Gemeenschappelijke Regeling van de drie gemeenten: Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Laag inkomen > Uitkering en tegemoetkoming >
Kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstandsuitkering' en 'uitkering', al is uit de zoekresultaten vissen van de juiste pagina niet zo gebruiksvriendelijk.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Over de aanpak wordt niet geïnformeerd. We moeten het doen met:

Kom langs voor een gesprek bij Halte Werk in het Stadskantoor in Alkmaar.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet toegelicht, ook niet globaal.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de basisinformatie. Het is onduidelijk of en hoe de meldingsdatum is geborgd in het proces.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY

Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Het voorschot wordt volledig verzwegen.


Bijzonderheden

Bij de veelgestelde vragen (FAQ) treffen we maar drie vragen aan en die betreffen alleen de kostendelersnorm.
Het is niet aannemelijk dat het publiek niet meer vragen heeft.


Contentmanagementsysteem

TYPO3

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.