BKCkeuring van gemeente Weesp

Gemeente Weesp

Keuringsrapport

Gemeente Weesp - 1 februari 2019 - 9:28 uur

www.weesp.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKAY
'Inwoners - Werk & inkomen' komen we uit bij 'Bijstand & uitkering' met een overzicht waaraan de algemene bijstandsuitkering ontbreekt. Wel vinden we de bijstand voor zelfstandigen, bijzondere bijstand en de uitkeringen voor 'Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW en IOAZ).

Dan maar de 'Online Kansenwijzer' die erbij staat proberen en warempel, daar is de bijstandsuitkering.
Waarom niet opgenomen in het hiervoor genoemde overzicht waar onder meer de bijzondere bijstand wel staat?

VIA DE ZOEKFUNCTIE | NIET OKAY
Geen vondsten op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'. Dit heeft waarschijnlijk te maken met die 'Online Kansenwijzer', een aparte applicatie waarin niet wordt gezocht.
Op te lossen door het product 'Bijstand, uitkering' in het contentmanagementsysteem SIMsite (weer) aan te zetten en van daaruit te verwijzen naar de informatie in de 'Online Kansenwijzer'.


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar we missen de mededeling dat de termijn van 8 weken wettelijk eenmaal mag worden verlengd. Er staat:

Wij beoordelen of u recht heeft op de bijstandsuitkering. U ontvangt hierover binnen 8 weken bericht.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Het is onduidelijk of en hoe de meldingsdatum is geborgd in het proces.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet Aangetroffen.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.