BKCkeuring van gemeente Hollands Kroon | nulmeting

Gemeente Hollands Kroon

Keuringsrapport

Gemeente Hollands Kroon - 3 februari 2019 - 11:11 uur

www.hollandskroon.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoners > Werk & inkomen > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Zoals het er nu staat, kan de indruk ontstaan dat vermogen alleen spaargeld is.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen.

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY

Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Het voorschot wordt volledig verzwegen.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.