BKCkeuring van gemeente Pekela | Herkeuring

Keuringsrapport

Gemeente Pekela - 6 februari 2019 - 17:15 uur

www.pekela.nl | Groningen | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Woord vooraf

Dankzij het samenwerkingsverband De Kompanjie (Pekela en Veendam) is ons keuringsrapport van gisteren razendsnel opgepakt en zijn er adequate aanpassingen gedaan aan de website van de gemeente Pekela. BurgerkrachtCentraal kan dat zeer waarderen. Daarom hebben we een snelle herkeuring gedaan en als bonus geven onderaan dit keuringsrapport aanbevelingen voor een extra verbeterslag.

Goedgekeurd!
Het goede nieuws: we kunnen de online informatie over de bijstandsaanvraag het predicaat 'BKCokay' geven!


Keuringshistorie

Nulmeting (eerste keuring) 5 februari 2019 (gisteren)


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoners > Werk, inkomen en uitkeringen > Uitkering > Uitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Aangetroffen.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen via de link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

ARTIKEL 52 PROOF | OKAY
Kan nog iets beter (zie onder bij 'Extra verbeterslag'), maar huidige tekst acceptabel.


Contentmanagementsysteem

Green Valley Delft


 

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

BONUS

Extra verbeterslag

Het onderstaande is bedoeld als aanbeveling voor verdere perfectionering. Onze tekstvoorstellen in het rood.

Uitkering aanvragen

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald.

Deze zin schrappen, is doublure met de volgende.

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven, zoals:

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. U betaalt er de noodzakelijke kosten van het bestaan van. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven, zoals:

De lijdende vorm eruit gehaald om te benadrukken dat het betalen de verantwoordelijkheid van de belanghebbende zelf is (uitzonderingsgevallen daargelaten).

de boodschappen
huur en woonkosten
betaling gas, elektriciteit, premie van verzekeringen, telefoon en abonnementen
kleding en schoenen
reservering voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld wasmachine)

De uitkering die u ontvangt, wordt algemene bijstand genoemd. Deze uitkering is in principe tijdelijk van aard en is een overbrugging tot het moment dat u via een baan uw eigen inkomen kunt verdienen.

De uitkering die u ontvangt, wordt algemene bijstand genoemd. Deze uitkering is in principe tijdelijk van aard en is een overbrugging tot het moment dat u via een baan uw eigen inkomen kunt verdienen.

Het stukje 'in principe' schrappen. Wek niet de suggestie dat een uitkering soms minder tijdelijk is dan de wetgever wil.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf in uw woonplaats of regio. Het UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen 8 weken een beslissing en meldt dat schriftelijk bij de aanvrager middels een beschikking. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd. Het recht op een uitkering is mede afhankelijk van het inkomen en het vermogen van het gezin of de huishouding.

Een bijstandsuitkering vraagt u op www.werk.nl aan bij het UWV WERKbedrijf in uw woonplaats of regio. Daar schrijft u zich ook verplicht in als werkzoekende. U heeft hiervoor DigiD nodig. Het UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen 8 weken een beslissing en bericht u daarover meldt u dat schriftelijk bij de aanvrager middels in een beschikking. U ontvangt dus binnen acht 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn eenmaal met 8 weken worden verlengd. Het recht op een uitkering is mede afhankelijk van het inkomen en het vermogen van het gezin of de huishouding.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een uitkering, is dat u geen eigen vermogen of een eigen vermogen hebt dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis. De vermogensgrens bijstand 2019 kunt u bekijken op de website van de rijksoverheid.

De vermogensgrens bijstand 2019 kunt u bekijken op de website van de Rijksoverheid.

Hoofdletter.

Daarnaast heeft u een geldige inschrijving als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internet www.werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Daarnaast heeft u een geldige inschrijving als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internet www.werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Passage schrappen. Gecombineerd hierboven.

Wij proberen uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken. Neemt u daarom alle informatie mee die van u gevraagd wordt in de uitnodigingsbrief. Mocht u vragen hebben over de informatie die gevraagd wordt of twijfelen of u wel of niet iets mee moet nemen, belt u dan tijdens het telefonisch spreekuur met de gemeente.

Voorschot na aanvragen bijstandsuitkering

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons automatisch binnen 4 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend een voorschot. U hoeft er niet om te vragen, maar als de betaling uitblijft, trek dan even aan de bel.

U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld.

U houdt vervolgens per 4 weken recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld.

U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Pekela hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

U moet dan wel voldoende medewerking hebben verleend en alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Pekela hebben doorgegeven. Wanneer dat niet lukt, mag u dat niet verwijtbaar zijn. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Niet eens met een besluit?

U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente. Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet schriftelijk binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit uw bezwaarschrift indienen.

U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente. Komen we er niet uit dan kunt u in bezwaar gaan tegen het besluit een bezwaarschrift indienen. U moet schriftelijk binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit uw bezwaarschrift indienen.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

uw naam en adres
de datum van het bezwaarschrift
het kenmerk van dit besluit of een kopie van dit besluit meesturen;
de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

Meer informatie over de participatiewet: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet.


OM EVENTUEEL IN OVERWEGING TE NEMEN:

Voorschot voor directe aankopen (‘broodnood’)

In sommige situaties kunt u al direct een voorschot krijgen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, maar niet genoeg geld heeft om uw eerste levensbehoefte (eten) te kunnen betalen. U kunt dan een voorschot vragen bij uw contactpersoon bij de gemeente. Hierbij moet u de volgende gegevens inleveren:

Recent bankafschrift van al uw bankrekeningen;
Bewijsstukken van schulden.