BKCkeuring van gemeente Veendam | Nulmeting

Gemeente Veendam

Keuringsrapport

Gemeente Veendam - 6 februari 2019 - 11:04 uur

www.veendam.nl | Groningen | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoners > Werk, inkomen en uitkeringen > Uitkering > Uitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Aangetroffen.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar de mededeling dat de termijn van 8 weken eenmaal mag worden verlengd ontbreekt.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

Het kan voorkomen dat u niet kunt wachten tot de uitkering daadwerkelijk uitbetaald wordt.

Dit argument mag niet in verband worden gebracht met het reguliere voorschot, wel bij de zogenaamde 'broodnood'. Dan kan de belanghebbende verzoeken om het voorschot sneller uit te betalen.

U kunt de gemeente verzoeken om een voorschot van 90% van de uitkering alvast aan u uit te betalen.

Het voorschot moet (de voorschotten moeten) onder de daarvoor geldende voorwaarden sowieso worden uitbetaald.

We missen overigens die voorwaarden uit artikel 52 van de Participatiewet.


Contentmanagementsysteem

Green Valley Delft

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.