BKCkeuring van gemeente Midden-Groningen | Nulmeting

Gemeente Midden-Groningen

ER IS EEN HERKEURING >

Gemeente Midden-Groningen
7  februari 2019 - 15:55 uur

www.midden-groningen.nl | Groningen
Nulmeting (eerste keuring)
Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Werk, inkomen, bijstand > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Onduidelijk wat BWRI is en of en welke rol het speelt bij de aanvraag algemene bijstand.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar de mededeling dat de termijn van 8 weken eenmaal mag worden verlengd ontbreekt.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Het voorschot wordt genoemd, maar moet via de zoekfunctie worden gevonden of worden opgemerkt bij 'Ook interessant' en dan ook nog eens helemaal onderaan.

Zet een link naar de informatie bij de beslistermijn!

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
Midden-Groningen lijkt het wel goed te willen doen, maar slaagt daar niet in.

De gemeente laat het voorschot aanvragen. Dit is wettelijk onjuist!

U vraagt een voorschot aan via de afdeling werk en inkomen (BWRI) van de gemeente.

De gemeente vraagt onrechtmatig om documenten. Deze worden al uitgevraagd bij de bijstandsaanvraag zelf. Het twee keer laten aanleveren van dezelfde gegevens is wettelijk niet toegestaan (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen).

Benodigde documenten

Recente bankafschriften
Eventueel een bewijs van uw schulden


Contentmanagementsysteem

InProces Brein BV

BKCkeuring
Keuringsrapport

Verzoek tot herkeuring
Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.