BKCkeuring van werkplein Fivelingo | Nulmeting

Werkplein Fivelingo

Keuringsrapport

Werkplein Fivelingo - 7  februari 2019 - 12:47 uur

www.werkpleinfivelingo.nl | Groningen | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder

De online informatieverstrekking rond de aanvraag algemene bijstand van werkplein Fivelingo is bedroevend slecht. Extra schrijnend omdat hierdoor drie Groningse gemeenten worden getroffen en dan met name de belanghebbende inwoners daarvan.

Praktisch komt het erop neer dat er geen informatie wordt gegeven. Onbestaanbaar en schandelijk.

Hoe het wel moet? Tip: kijk af van Werkplein Hart van West-Brabant of Senzer Helmond-De Peel.


Keuringshistorie

Geen


Samenwerkende gemeenten

Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
Deze zijn hiermee automatisch afgekeurd door BurgerkrachtCentraal.


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Werk en inkomen > Uitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstandsuitkering' en 'uitkering' (niet op 'bijstand')


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
De eerste zin is al geen goede binnenkomer:

Een uitkering krijgen moet u zelf regelen. Hoe eerder u dat doet, hoe eerder wij een uitkering voor u kunnen regelen.

Wie regelt er nou?

En:

Burger Servicenummer (BSN), voorheen SOFI-nummer

Serieus? Nog steeds spreken over SOFI-nummer.
Dan valt het nog mee dat men het bij bedragen niet over 'euro, voorheen gulden' heeft!

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.
Vermeld de bedragen van 2019 of leg een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie.
Totaal verzwegen dus.


Contentmanagementsysteem

WordPress

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.