BKCkeuring van gemeente Groningen | Nulmeting

Gemeente Groningen

Keuringsrapport

Gemeente Groningen | 7  februari 2019 - 18:08 uur

www.groningen.nl | Groningen | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Werk en uitkering > Uitkering aanvragen > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen via een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar de mededeling dat de termijn van 8 weken eenmaal mag worden verlengd ontbreekt.

Na het versturen ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Niet aangetroffen voor de bijstandsaanvraag, maar wel voor inschrijving als werkzoekende.
Groningen heeft een eigen online mogelijkheid voor digitaal aanvragen. We gaan er vooralsnog van uit dat de meldingsdatum daarin goed is geborgd.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
Het voorschot moet uit eigen beweging van de gemeente worden verstrekt. De belanghebbende hoeft het niet aan te vragen.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Hebt u eerder geld nodig, dan kunt u om een voorschot vragen.

Bovendien is hier het noodzakelijkheidsargument ingebakken dat hoort bij de voorziening bij 'broodnood'.
Het hoort niet thuis bij het reguliere voorschot.

Verder missen we andere elementen uit artikel 52:
- de vervolgvoorschotten
- de omstandigheden waarbij de belanghebbende geen voorschot(ten) krijgt


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.