BKCkeuring van gemeente Barendrecht | nulmeting

Gemeente Barendrecht

Keuringsrapport

Gemeente Barendrecht - 8 februari 2019 - 15:23 uur

www.barendrecht.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Leven in Barendrecht > Zorg, inkomen & jeugd > Geld, werk & uitkering >
Werk & uitkering > Bijstandsuitkering aanvragen

ZO DAT IS HEEL WAT KLIKKEN!

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen
Vermeld de bedragen van 2019 of leg daarvoor een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar de mededeling dat de termijn eenmaal met 8 weken kan worden verlengd ontbreekt.

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Niet aangetroffen, maar wel een andere digitale mogelijkheid van Barendrecht zelf. We gaan er vanuit dat hier de meldingsdatum goed is geborgd.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

Deze zin moet weg, want niet in overeenstemming met de Participatiewet. Kan wel in aangepaste vorm terugkomen onder een kopje 'Broodnood'.

Heeft u niet genoeg geld om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt?

Bij het volgende mist het "en u dit te verwijten valt"

u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
u de bewijsstukken te laat aanlevert;


Contentmanagementsysteem

SIMsite / Drupal SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.