BKCkeuring van gemeente Leudal | nulmeting

Gemeente Leudal

Keuringsrapport

Gemeente Leudal - 9 februari 2019 - 20:03 uur

www.leudal.nl | Limburg | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoner, zorg en jeugd > Werk en inkomen > Bijstandsuitkering

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Onvoldoende uitleg over de aanpak van de gemeente Leudal.

We treffen een zeer opmerkelijke bronverwijzing aan, namelijk naar SociaalVerhaal.
Wat zit daar achter? Is dit wel kosjer?

Voor de hoogte van de bijstandsnorm verwijzen wij u naar www.sociaalverhaal.com.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen
Vermeld de bedragen van 2019 of leg daarvoor een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen inclusief de mededeling dat de termijn eenmaal mag kan worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen, we kunnen nergens uit opmaken of dit proces veilig is ingericht, met name ten aanzien van de registratie van de meldingsdatum.

Kan er überhaupt digitaal een bijstandsaanvraag worden ingediend?

Hoe moet je sowieso aanvragen? Staat er niet!


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Volledig verzwegen! Durft men hievoor ook naar SociaalVerhaal te verwijzen? Wedden van niet!

Contentmanagementsysteem

SIMsite SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie