BKCkeuring van gemeente Beek | nulmeting

Gemeente Beek

Keuringsrapport

Gemeente Beek - 17 februari 2019 - 20:14 uur

www.gemeentebeek.nl | Limburg | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoners > Alle producten > B >  Bijstand, uitkering

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY

Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

Deze tekst hoort hier niet. Betreft uitzonderingsgevallen waarmee de meerderheid hier onnodig mee wordt geconfronteerd. 'Soms' wordt hier bovendien niet nader gespecificeerd. Wat is 'soms'?

Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Is dat wel zo? Gaat het echt allemaal zo vanzelf na het indienen van de aanvraag bij Werk.nl?

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen via link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen inclusief de mededeling dat de termijn kan worden verlengd, maar niet dat dit slechts eenmaal kan.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt.

"U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen..."
"binnen uiterlijk" is taalkundig onjuist en "u kunt" is niet stellig genoeg. Veranderen in:
"U krijgt binnen 4 weken een voorschot."

"....als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt."
Dit deel helemaal weglaten. Is niet conform artikel 52 van de Participatiewet.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
u de bewijsstukken te laat aanlevert;

Hier mist de toevoeging: "en u dit te verwijten valt"


Contentmanagementsysteem

SIMsite SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.