BKCkeuring van ISD De Kempen | herkeuring op verzoek

Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen

Keuringsrapport

ER IS EEN TWEEDE HERKEURING >

Intergemeentelijke Sociale Dienst De Kempen - 22  februari 2019 - 9:25 uur

www.isddekempen.nl | Noord-Brabant | Herkeuring op verzoek | Keurmeester Ray Heijder


Deelnemende gemeenten

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden


Keuringshistorie

Nulmeting (eerste keuring) 21 januari 2019


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
'Geld en inkomen' > 'Inkomen' > 'Aanvraag uitkering'

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen.
Aanbeveling: 'echtpaar': beter is 'gezamenlijke huishouding'

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen bij de basisinformatie.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
De tekst is onvolledig en onjuist.

Dan kunt u 4 weken na de aanvraagdatum een voorschot op de uitkering krijgen

Moet zijn stelliger zijn (dus 'kunt' niet gebruiken):

Dan krijgt u uiterlijk 4 weken na de aanvraagdatum een voorschot op de uitkering

Bij de uitzonderingen (geen voorschot) horen ook:

U heeft de gegevens waar de gemeente om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten
U werkt onvoldoende mee

We missen de mededeling dat er na het eerste voorschot telkens per vier weken opnieuw een voorschot wordt verstrekt zolang er nog geen beslissing is genomen.


Contentmanagementsysteem

SIMsite van SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.