BKCkeuring van gemeente Hardenberg | herkeuring

Gemeente Hardenberg

Keuringsrapport

ER IS EEN TWEEDE HERKEURING >


Gemeente Hardenberg - 23 februari 2019 - 11:11 uur

www.hardenberg.nl | Overijssel | Herkeuring | Keurmeester Ray Heijder

Deze herkeuring verrichten we nadat we op 23 februari 2019 hebben vastgesteld dat de gemeente Hardenberg van 10 december 2018 op 11 december 2018 de website heeft gewijzigd.

Gemeente Hardenberg heeft het niet nodig gevonden om BurgerkrachtCentraal daar even over te informeren naar aanleiding van het keuringsrapport. Terwijl we het zo gemakkelijk hebben gemaakt met een integraal contactformulier in het keuringsrapport.

Onder fatsoen, ofwel behoorlijk overheidshandelen hoort ook een dergelijke terugkoppeling.


Keuringshistorie

Nulmeting (eerste keuring), 25 november 2018


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Zorg en welzijn > Werk en inkomen > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY

Goed. Aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de vorige keuring.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Aangetroffen maar met verouderde bedragen van 2018.
Advies: als de organisatie er niet op is ingesteld op telkens per 1 januari van het nieuwe jaar de gegevens bij te werken, vermeld dan in plaats van de bedragen een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen inclusief de mededeling dat de termijn kan worden verlengd, maar niet dat dit slechts eenmaal kan.

In een aantal gevallen kan deze beslistermijn worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | OKAY
Aangetroffen

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
Er wordt geen goede vertaling gemaakt van het wetsartikel. Een geschikte tekst zou zijn:

Voorschot
Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt. Daarom krijgt u een voorschot op uw uitkering totdat u uw uitkering definitief ontvangt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.

Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u automatisch het voorschot van de gemeente. U blijft het voorschot vervolgens elke 4 weken ontvangen tot er een besluit is genomen door de gemeente over uw recht op bijstand.

Geen voorschot
Er is niet altijd recht op een voorschot. Er zijn drie uitzonderingen:

  • U heeft de gegevens waar de gemeente om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten;
  • U werkt onvoldoende mee;
  • Op het moment van de aanvraag al is duidelijk dat u geen recht hebt op bijstand.

Contentmanagementsysteem

TYPO3 door WIND Internet

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.