BKCkeuring van Stroomopwaarts | nulmeting

Stroomopwaarts

Keuringsrapport

Stroomopwaarts - 23 februari 2019 - 15:35 uur

www.stroomopwaarts.nl | Zuid-Holland| Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Samenwerkende gemeenten

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoners > Uitkeringen > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Het is niet duidelijk of de aanvraag wordt ingediend bij het UWV WERKbedrijf. Wel wordt aangegeven dat de belanghebbende moet inschrijven als werkzoekende. Verwarring tussen de begrippen 'aanvragen' en 'inschrijven'.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen (te summier)

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen
Vermeld de bedragen van 2019 of leg daarvoor een link naar de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar zonder de mededeling dat de termijn eenmaal mag kan worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Aangetroffen, maar niet bij of in de buurt van de beslistermijn.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY
Vermijd het 'kunt u'

Dan kunt u een voorschot op uw uitkering krijgen

"U krijgt een voorschot..." enz.

Ook hier:

Met dit voorschot kunt uw vaste lasten en boodschappen betalen

"Met dit voorschot betaalt u uw vaste lasten en boodschappen."

Wel heel goed van Stroomopwaarts is dit:

U hoeft dit voorschot niet aan te vragen

Zo hoort het!

We missen de vervolgvoorschotten per 4 weken zolang niet is beslist op de aanvraag.

In de volgende situaties krijgt u geen voorschot:

u geeft Stroomopwaarts niet alle gegevens, niet op tijd of onvolledig

Moet zijn:

u geeft Stroomopwaarts niet alle gegevens, niet op tijd of onvolledig en dat is u te verwijten


Contentmanagementsysteem

Green Valley Delft

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.