BKCkeuring gemeente Goeree-Overflakkee | #BKC1924 | nulmeting

Goeree-Overflakkee

Keuringsrapport

Gemeente Goeree-Overflakkee | 24 februari 2019 - 11:18 uur

www.goeree-overflakkee.nl | Zuid-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoners > Werk en inkomen > Bijstand, uitkering
Inwoners > Werk en inkomen > Bijstand voor jongeren

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | OKAY
Aangetroffen bij 'Hoe werkt het?' met de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen maar zonder de mededeling dat de beslistermijn van 8 weken eenmaal met 8 weken kan worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Aangetroffen, maar dit betreft alleen inschrijven als werkzoekende. Er is geen online aanvraagmogelijkheid voor de bijstand. Zoals we hierna ook bij het voorschot zien, lijken we hier met een sjoemelgemeente te maken te hebben.

Goeree-Overflakkee


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. De info in SIMsite is weggepoetst, maar via de zoekfunctie komen we erachter dat men dat bij het deel voor aanvragers van 26 jaar en jonger is vergeten. Dat is nog eens sjoemelen!

Goeree-Overflakkee


Contentmanagementsysteem

SIMsite SIMgroep Rotterdam

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.