BKCkeuring gemeente Haarlemmermeer | #BKC0394 | nulmeting

Gemeente Haarlemmermeer

Keuringsrapport

Gemeente Haarlemmermeer | 24 februari 2019 - 19:10 uur

www.haarlemmermeer.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Werk en inkomen > Weinig inkomen > Bijstandsuitkering

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Niet aangetroffen, maar we gaan ervan uit dat het digitale 'Hulpvraag melden' de meldingsdatum goed borgt in het proces.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.