BKCkeuring gemeente Voorst | #BKC0285 | nulmeting

Gemeente Voorst

Keuringsrapport

Gemeente Voorst | 24 februari 2019 - 13:42 uur

www.voorst.nl | Gelderland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | NIET OKAY
Wonen > Sociaal domein > Participatiewet > Algemene bijstandsuitkering

De gemeente Voorst beredeneert teveel vanuit eigen terminologie (wet- en regelgeving) en dwingt burgers om zonder gemeentelijke info de vertaalslag te maken dat een bijstandsuitkering iets met de Participatiewet te maken heeft. Dit is onbehoorlijk en gaat in tegen de kernwaarden van de Behoorlijkheidswijzer 2016 (pdf download).

VIA DE ZOEKFUNCTIE | NIET OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

Echter op deze manier komt je op andere informatie terecht dan vanuit de startpagina.

Dit brengt het risico van niet consistente, niet eenduidige informatieverstrekking met zich mee.

Totdat dit is opgelost kunnen we niet verder beoordelen en omdat we de gemeente Voorst dit al eerder hebben aangegeven en het wordt genegeerd, plaatsen we haar op de BKCblacklist.

 

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.