BKCkeuring gemeente Beemster | #BKC0370 | nulmeting

Gemeente Beemster

Keuringsrapport

Gemeente Beemster | 25 februari 2019 - 8:15 uur

www.beemster.net | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Dienstverlening > Bijstandsuitkering, Participatiewet

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Slecht. Geen enkele uitleg over de aanpak.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | OKAY
Aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Sterk verouderde bedragen aangetroffen (ouder dan die van 2018). Vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Niet aangetroffen, borging van de meldingsdatum in het proces is volstrekt onduidelijk.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Wordt totaal verzwegen.


Totaalbeeld

De website van de gemeente Beemster oogt niet fris. Het logo alleen al: wazig en onscherp. Dat is niet meer van deze tijd.
Openen in Photoshop leert dat men totaal onnodig het logo deels transparant heeft gemaakt.

Logo Beemster

Het lettertypegebruik is niet consequent:

Lettertypegebruik


Contentmanagementsysteem

Drupal

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.