BKCkeuring gemeente Den Helder | #BKC0400 | nulmeting

Den Helder

Keuringsrapport

Gemeente Den Helder | 25 februari 2019 - 9:17 uur

www.denhelder.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Werk en uitkering > Uitkering > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Voldoende.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Aangetroffen, maar onvoldoende. Met zo'n mededeling kun je niets:

uw vermogen is niet te groot

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen, maar zonder de mededeling dat de beslistermijn eenmaal met 8 weken kan worden verlengd.
Bovendien is de toon discutabel. Laat het 'of niet' weg.

U hoort binnen 8 weken na uw aanvraag of u de uitkering krijgt of niet.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Wordt totaal verzwegen.


Contentmanagementsysteem

InProces Brein BV

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.