BKCkeuring gemeente Zandvoort | #BKC0473| nulmeting

Gemeente Zandvoort

Keuringsrapport

Gemeente Zandvoort | 25 februari 2019 - 11:18 uur

www.zandvoort.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Alle producten en diensten > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Onvoldoende. De aanpak is te summier beschreven.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | OKAY
Aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | OKAY
Aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKAY
Proces wordt wel genoemd, maar geen link.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen, ook niet via de zoekfunctie. Wordt totaal verzwegen.


Contentmanagementsysteem

TYPO3

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.