BKCkeuring gemeente Zaanstad | #BKC0479 | nulmeting

Gemeente Zaanstad

Keuringsrapport

Gemeente Zaanstad | 27 februari 2019 - 13:02 uur

www.zaanstad.nl | Noord-Holland | Nulmeting (eerste keuring) | Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Uitkering > Aanvragen uitkering Alle producten en diensten > Bijstandsuitkering aanvragen

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKAY
Goed. De aanpak wordt beschreven.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Inwoners van de gemeente Zaanstad kunnen online aanvragen via een eigen systeem van de gemeente, niet via het UWV.
Wel moet belanghebbende zich eerst als werkzoekende inschrijven bij het UWV.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen bij de informatie over de aanvraag.
Wel gevonden via de zoekfunctie.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKAY

Nadat u een uitkering heeft aangevraagd en een gesprek heeft gehad, duurt het nog enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt. Op basis van de ingeleverde stukken en de eerste informatie waardoor u mogelijk recht heeft op een uitkering, kunt u vier weken na de aanvraagdatum een voorschot op uw uitkering aanvragen. Dit voorschot is niet hoger dan 90% van het normbedrag waar u recht op heeft. Het voorschot wat u heeft gekregen wordt bij de eerste betaling van de uitkering in mindering gebracht. Houdt u er rekening mee dat als uit verder onderzoek van uw ingeleverde stukken en informatie blijkt dat u toch geen recht heeft op een uitkering u het verstrekte voorschot terug moet betalen.

Bezwaren tegen de tekst:

'Enkele weken' is te vaag geformuleerd.
'Kunt u' is te vrijblijvend'.
Het voorschot moet worden verstrekt uit eigen beweging van de gemeente. Dus aanvragen ervan is niet van toepassing.
'Houdt u er rekening mee...' is niet realistisch. Hoe zou iemand er rekening mee kunnen houden?

Bovendien missen er cruciale elementen uit artikel 52 van de Participatiewet.

ModeltekstBurgerkrachtCentraal heeft een modeltekst opgesteld.
Bekijk de modeltekst hier >


Contentmanagementsysteem

Mozard

Verzoek tot herkeuring

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.