BKCkeuring van gemeente Uithoorn | Eerste keuring

Afgekeurd

Gemeente Uithoorn

AFGEKEURD

5 oktober 2019 - 11:35 uur

www.uithoorn.nl
Eerste keuring
Keurmeester Ray Heijder


Keuringshistorie

Geen


Product

Bijstandsuitkering (algemene bijstand) Participatiewet.


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Inwoner-ondernemer > Werk en inkomen > Werk en uitkeringen > Participatiewet: aanvragen uitkering

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKAY
Dit mag er na bijna vijf jaar wel een keer uit:

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong.

'aankloppen' heeft een negatieve connotatie!

Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij de gemeente aankloppen voor hulp.

De link die op 'het Sociaal Loket' staat verwijst naar een pagina met als titel: "Jeugdhulp". Dat slaat nergens op!

Nadat u zich via werk.nl heeft gemeld voor een uitkering, dient u binnen 2 werkdagen telefonisch contact op te nemen met het Sociaal Loket om de melding te activeren. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen

ACTUELE BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen maar zonder de mededeling dat de termijn van 8 weken wettelijk eenmaal mag worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID / -TERMIJN | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Eerst inschrijven bij UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKAY
Aangetroffen.


Voorschot (Participatiewet artikel 52)

VERMELDING | NIET OKAY

Het voorschot wordt verzwegen.

BKCkeuring
Keuringsrapport

Verzoek tot herkeuring
Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie