95 Stellingen tegen ProtocollenSoDom

Vanaf 9 november t/m 11 februari elke dag een stelling voor de overheid en de werkelijke macht. Zij die ons, het volk, de burgers gegijzeld houden en roomser zijn dan de paus. Juist niet omdat zij zich precies aan de regels houden, maar wel aan geheime protocollen. Deze mogen wij geheel in roomse traditie niet lezen.

Want wij worden geacht horige leken te zijn, net als toen. Maar op 11 februari 2018 bij de laatste stelling van 95 zullen de verborgen geschriften voor iedereen worden geopenbaard, De Protocollen van SoDom.

23/11/2017 – Stelling 15/95
Er moet een formeel gemandateerd en gezaghebbend burgertribunaal komen dat gemeenten en andere overheden kan vervolgen en bestraffen voor wetsovertreding.


22/11/2017 – Stelling 14/95
Het instituut Nationale Ombudsman in het bijzonder en de ombudsfunctie in het algemeen opheffen, want schijnvertoning.


21/11/2017 – Stelling 13/95
Tien procent van het gemeentelijk budget voor het sociaal domein zou moeten worden gestort in een zelfstandig burgerfonds. Besteding volledig naar inzicht van burgers.20/11/2017 – Stelling 12/95
Jurisprudentie die gevolgen heeft voor lokale wet- en regelgeving moet direct bij alle gemeenten worden verwerkt.


19/11/2017 – Stelling 11/95
De overheid zou met goede wederzijdse afspraken voor iedere burger een eigen data dossier moeten faciliteren en op basis daarvan beslissingen moeten nemen.


18/11/2017 – Stelling 10/95
De online kennisbanken van Schulinck waar gemeenten grof gemeenschapsgeld voor betalen, moeten ‘open source’ (‘shareware’) voor de burgers worden.


17/11/2017 – Stelling 9/95
De overheid moet stoppen met schuldencreatie bij burgers, waarna ze geloofwaardig wordt om het te vervolgen onder anderen die zich er schuldig aan maken.


16/11/2017 – Stelling 8/95
Gemeenten moet proactief de burgers te hulp schieten zonder bemoeials te worden.


15/11/2017 – Stelling 7/95
De opmaat naar totale wetteloosheid is het verminderen van regels, wat voor iedereen interessant lijkt, maar alles ontwricht.


14/11/2017 – Stelling 6/95
Maatwerk moet een deur openen naar een oplossing, niet naar een vluchtweg voor de gemeente om onder plichten uit te komen.


13/11/2017 – Stelling 5/95
Overheidsmisdrijf en andere geïnstitutionaliseerde wetsovertreding zouden gewoon moeten worden bestraft.


12/11/2017 – Stelling 4/95
Een handeling of maatregel van de overheid mag een oprechte burger niet benadelen.


11/11/2017 – Stelling 3/95
Regelluw beleid is een zonde tegen de richtinggevende kracht en noodzaak van regels.


10/11/2017 – Stelling 2/95
Handelen naar de geest van de wet mag deze niet ontbinden.


09/11/2017 – Stelling 1/95
Niet alleen over plichten, maar ook over rechten moet de overheid burgers actief en volledig informeren.