Aanklacht055 ingetrokken

De Rechtspraak

Aanklacht gestopt

De strijd is voorbij

2 december 2018 - Sinds medio 2016 is Ray Heijder, voorman van BurgerkrachtCentraal, in een strijd verwikkeld geweest met de gemeente Apeldoorn en indirect met de gemeente Epe. Heden staakt hij deze strijd vanaf zijn kant.

Op deze pagina geeft hij daarover een verklaring en leest u waarom hij capituleert en waarop hij zich nu op zal gaan richten. Want stoppen met vechten betekent niet dat hij niet in de wet en het recht gelooft. Integendeel!

Aanleiding strijd in 2016

De aanleiding voor het gevecht met de gemeente Apeldoorn was de manier waarop Ray Heijder is behandeld en nog steeds wordt behandeld bij de aanspraak die hij doet op de Participatiewet. Dat begon met het hem zes maanden onthouden van een bijstandsuitkering op valse gronden. Dat ging gepaard met verwerpelijk gedrag van de ambtenaren tijdens de behandeling van zijn bijstandsaanvraag. Daarop volgde een periode (die duurt tot op heden) waarin de gemeente Apeldoorn hem in de steek laat bij het begeleiden naar werk.

Bij dit alles schond en schendt de gemeente de Participatiewet. Het college van de gemeente Apeldoorn lijkt hier onder toeziend oog van de kaderstellende en controlerende gemeenteraad al die tijd mee weg te komen. Ook de gemeente Epe (die de uitvoering van de Participatiewet heeft uitbesteed aan Apeldoorn) treft hiervoor blaam.

Bijbelse normen en waarden

Ray Heijder moedigt op zijn geheel eigen (niet altijd gewaardeerde wijze) anderen aan om te leven volgens Bijbelse normen en waarden en is ervan overtuigd dat die als enige zaligmakend zijn. Hij heeft opnieuw ingezien dat hij dat zelf net zo goed moet doen, ook bij de onenigheid met de gemeente Apeldoorn. Hij werd daarbij sterk bepaald bij het lezen van 1 Korinthiërs 6:6-9 (zie hiernaast).

Ook speelt mee dat Ray Heijder onlangs tevergeefs de gang naar Rechtspraak.nl heeft gedaan en heeft ontdekt dat dit (zo is gebleken gecorrumpeerde) instituut op kafkaëske wijze (of volgens de methode van de paarse krokodil) burgers obstakels in de weg legt om recht te behalen. De gang naar de rechter is een doodlopende aan het worden.

Ray Heijder ziet door deze tekst in dat God van Hem verlangt dat hij liever het onrecht dat hem wordt aangedaan draagt en er niet (meer) tegen in verweer gaat. Ook staat er een gebod om zelf ook geen onrecht te doen aan anderen.

Tot slot is het ook een dramatische mededeling aan hen die onrecht plegen aan een ander. Voor hen geldt (als zij zich daarvan niet bekeren) dat zij het Koninkrijk Gods niet zullen bëerven. Nou èn denkt u misschien, maar in gemakkelijke taal betekent dat: zij gaan naar de hel.

Daarom doe recht aan een ander en laat die ander het niet afdwingen bij een rechter.
Zo spreek de Hoogste Rechter tot ons in Zijn Woord.

Het recht moet vanzelfsprekend zijn

In veel gevallen (alle?) waar onrecht wordt gedaan aan mensen, zou het recht juist vanzelfsprekend moeten zijn. Letterlijk van-zelf-sprekend! Er zou geen rechter aan te pas moeten komen om dat recht te spreken. Het is een vals frame dat de wet daarvoor te moeilijk zou zijn of de jurisprudentie tekort zou schieten. Dat wordt alleen maar gezegd om het recht voor burgers te blokkeren.

Ray Heijder is vanuit BurgerkrachtCentraal een voorstander voor het automatisch recht doen aan burgers. Hij ziet de rechtspraak als een zwaktebod dat veel onnodig geld kost en profiteurs zoals juristen en advocaten laat floreren dankzij het leed van kwetsbare mensen.

Gemeenten zouden gewoon hun plicht moeten doen en individuele bestuursleden (wethouders en raadsleden) alsmede ambtenaren,  zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het besef dat het heel slecht met ze zal aflopen als zij dit niet doen (zie vers 9 van 1 Korinthiërs 6). Het is onwil als zij nalaten recht te doen, want kennis en ondersteuning is ruimschoots beschikbaar. BurgerkrachtCentraal doet daar nog een schepje bovenop.

Focus van Ray Heijder

Het staken van de strijd tegen de gemeenten Apeldoorn en Epe, maakt extra kracht vrij voor de juiste focus van Ray Heijder. Die is het ondersteunen van gemeenten bij het doen van vanzelfsprekend recht aan burgers zonder dat er een gang naar de rechter voor nodig is. Zonder dat burgers überhaupt het moeten bevechten.

Dit doet Heijder vanuit BurgerkrachtCentraal met onderzoek en beoordeling (BKCkeuring) met als eerste bedoeling het aanmoedigen van gemeenten om hun online informatievoorziening in te richten met het oog op vanzelfsprekend recht.

Komen ze ermee weg?

Zij die Ray Heijder de afgelopen bijna drie jaar hebben gevolgd zouden kunnen denken dat hij de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe er nu mee weg laat komen. Is het niet slap van hem om nu toch het bijltje erbij neer te gooien? Is hij nu niet laf?

Geenszins is dat het geval. Laf is om burgers zo in nauw te brengen en erbij weg te kijken als voltallig gemeentebestuur.

Voorwaar, de beide gemeenten, maar vooral ook alle betrokken individuen die het onrecht hebben toegebracht aan Ray Heijder (zoals zij dat aan vele andere burgers deden en doen) of er aanhoudend bij hebben weggekeken en wegkijken, komen er niet mee weg!
Zij zullen ooit geoordeeld worden en de consequenties van hun ongerechtigheid ondervinden.

Niemand komt ergens mee weg zonder inkeer en berouw, maar dat is een zaak van de Hoogste Rechter. En daarom is het voor een gedupeerde beter om dan maar als slachtoffer aan het onrecht te lijden (er niet tegen te vechten) en om jezelf tekort te laten doen.

1 Kortinthiërs 6

6Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de ongelovigen? 7Maar dan is de zaak voor u reeds verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen. 8Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders. 9Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?