Aanklacht055

Door het hele land doen zich malversaties voor bij het uitvoeren van de Participatiewet door gemeenten. Er gaat ook steeds meer goed, gelukkig. Zo kunnen we de gemeente Enschede als een best practice optekenen op het gebied van online informatievoorziening over de bijstandsuitkering.

Bewustwording van wat er moet verbeteren, kan het best ontstaan vanuit extreme situaties. Door bizarre toestanden bij de gemeente Apeldoorn leent deze gemeente zich daar bij uitstek voor. Dit maken wij op uit het dossier dat ter beschikking is gesteld door Ray Heijder uit Vaassen nabij Apeldoorn.

Waarom Apeldoorn?

Het is uniek dat een burger bereid is zijn dossier met het brede publiek te delen. Dat zal niet gauw iemand doen. Ray Heijder is echter niet onder de indruk van misplaatst autoritair gezag waarbij ook nog eens van verachting van de wet sprake is.

Zeker nadat hij op een zo'n omvangrijke misstand in Apeldoorn is gestuit en veel bewijzen heeft kunnen verzamelen, meent hij dit niet voor zichzelf te mogen houden. De concentratie van wanbeleid, wanprestatie, ambtsverzuim en wetteloosheid kan haast niet anders dan zijn eigen casus overstijgen en andere inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen (en mogelijk Voorst) ook ernstig duperen.

Het is wat hem betreft tijd voor rechtvaardigheid en zijn motto is 'Het is genoeg geweest'!

Ongoing concern

Nog een uitzonderlijk aspect van de casus van Ray Heijder is dat het een doorlopende zorg is, een ongoing concern. Om volstrekt onduidelijke redenen riskeert de gemeente Apeldoorn het dat de bewijslast tegen haar blijft toenemen. Dit verbaast Ray Heijder tot op de dag van vandaag.

Voor het algemeen maatschappelijk belang is dat echter koren op de molen, want wat is er nu gemakkelijker dan op dezelfde plek alle elementen van een worse scenario te kunnen verzamelen? Er is geen moment te bespeuren waarop de gemeente Apeldoorn aan een oplossing met Ray Heijder denkt. Dat belooft voorlopig nog wat in deze gemeente die er onlangs bij ons onderzoek al beroerd van af kwam.

Aanklachten

We gaan een reeks aanklachten van Ray Heijder volgen die ons veel zullen leren over hoe een gemeente met de Participatiewet in de hand en allerlei burgeronvriendelijke (illegale) handelswijzen langdurig verwoestend te werk kan (en kennelijk mag) gaan.

Aanmoediging tot verbetering

Hoofddoel van BurgerkrachtCentraal is het aanmoedigen van gemeenten om hun dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren. Het volgen van de aanklachten van Ray Heijder tegen de gemeente Apeldoorn past daar goed bij.

What happens in Apeldoorn doesn't stay in Apeldoorn

Als men bij de gemeente Apeldoorn van ambtenaar tot burgemeester (ja ook dat is aantoonbaar) weigert te verbeteren, laat het dan in elk geval 'ter lering ende vermaeck' elders in het land zijn. Als de gemeente Apeldoorn kennelijk de twijfelachtige eer wil hebben om plaats delict van een worst scenario te zijn, dat is dat maar zo.

Ray Heijder is het inmiddels een uitdaging gaan vinden en blijkt gelukkig ongevoelig voor posttraumatische stress.

Aanklacht 1 (21/06/2018)

Schending artikel 52 Participatiewet
21 juni 2018


Aanklacht 2

In voorbereiding. Betreft het langdurig ambtsverzuim ondersteuning bijstandsontvanger. Verzaken van opdracht. Participatiewet, artikel 7. Opdracht college.