Uitbetaling dwangsom

Kassa

Uitbetaling dwangsom

19 juli 2018

Geacht college van burgemeester en wethouders gemeente Apeldoorn,

Op 29 augustus 2018 is automatisch de dwangsom gaan lopen (na ingebrekestelling op 14 augustus 2018) wegens het uitblijven van antwoord op mijn brief aan u d.d. 21 juni 2018.

Uiteindelijk heb ik antwoord gekregen in de vorm van een herzieningsbesluit op 11 januari 2019.

Door het aantal dagen tussen 29 augustus 2018 en 11 januari 2019 is de totale dwangsom opgelopen tot de wettelijk bepaalde maximale dwangsom van € 1.442,00

Ik verzoek u om in overleg met mij te treden over de wijze van uitbetaling van deze dwangsom. Speciaal aandachtspunt hierbij is dat ik momenteel bijstandsgerechtigde ben. Ik heb een voorstel waarbij de dwangsom niet verloren gaat door verrekening met de uitkering. Dit betreft de oprichting van Stichting BurgerkrachtCentraal.

Tot slot memoreer ik dat er nog een beroep bij de rechtbank loopt met betrekking tot deze kwestie, namelijk tegen het niet of niet tijdig nemen van een beslissing door een bestuursorgaan.

Aanstaande vrijdag 21 juni 2019 wordt het beroep behandeld op een zitting bij de Rechtbank Zutphen.

Hoogachtend,

Raymond M.F. Heijder

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie