Verwerker sociaal afval en stroman Eppo Gutteling (PvdA)

Sociaal afvalverwerker stroman Eppo Gutteling
Sociaal afvalverwerker stroman Eppo Gutteling

De grote tumor in de hedendaagse arbeidsmarkt is ongetwijfeld het vrijwilligerswerk, een vorm van werken zonder loon. In mijn regio Apeldoorn – Vaassen – Epe kom ik de regionale arbeidsmarktslopers tegen.

Daaronder voormalig Apeldoorns wethouder Eppo Gutteling (Pvda). Hij werpt zich op als een indirecte stroman, ofwel lange arm van de Apeldoornse arbeidsmarktmaffia.

Door Ray Heijder

Gemeente Epe maakt zich net als andere gemeenten brutaal en openlijk schuldig aan het misdrijf van het laten werken zonder loon. Het mag niet en toch gebeurt het. Het felle protest van de FNV en de SP ten spijt.

Aan dat verzet hebben we niets zolang we als burgers als een stel makke schapen ons blijven laten lenen voor vrijwilligerswerk en daar nog trots op zijn ook.

Werkt u gratis terwijl het arbeid betreft dat vroeger tegen betaling werd gedaan? Dan bent u medeplichtig aan het om zeep helpen van de arbeidsmarkt. U doet geen goed werk, maar u maakt levens van andere mensen (uw landgenoten) kapot!

Ik heb het niet over dat ouderwetse vrijwilligerswerk waarvoor het ooit is bedoeld: dingetjes doen voor je kluppie zoals het clubhuis schoonhouden of biertjes tappen tijdens bardienst.


Een ranzig voorbeeld in Epe

De modus operandi (how they do it, ofwel hoe ze het doen):

Schrikbewind gemeente Apeldoorn / Lucrato
Voorjaar 2017: gemeente Epe publiceert een vacature (vrijwillige) energiecoach. Daarin staat als contactpersoon Paulien Enderink. Zij is consulent werk en inkomen regio Epe. Een klantmanager van de sociale dienst dus die mensen naar werk toe probeert te leiden (lees: mensenhandel). Zij werkt bij het maffiaproject van wethouder Johan Kruithof werkbedrijf Lucrato. Dat claimde (in week 3 van 2018) dat het afgelopen jaar meer mensen aan het werk heeft geholpen. Dit is een leugen: Lucrato was afgelopen jaar in oprichting en aan het worstelen (ik, Ray Heijder, heb daar bewijzen van).

Mensenhandel
Het eerste punt verraadt al dat het om bewust door de gemeente gefaciliteerd werk zonder loon gaat. Natuurlijk moeten we denken dat het publiek wordt opgeroepen met de vacature, maar de kans is klein dat er iemand in trapt. Dat hoeft ook niet, want uiteindelijk gaan er mensen die in de bijstand zitten in dergelijke onbetaalde banen gedumpt worden. Vandaar de betrokkenheid van Paulien Enderink van Lucrato.

Maskeren via een stroman
Het is bijna een jaar verder als de gemeente Epe opnieuw de vacature uitschrijft. Bijna hetzelfde maar met een voor de onoplettende burger onbeduidend verschil, maar een symptoom van een zeer pervers spel. De contactpersoon is nu Eppo Gutteling, bedrijfsleider van kringloopcentrum Stilema Vaassen (ingekapseld door afvalverwerker Circulus-Berkel waarover in de volgende blog meer). Gutteling is een stroman van de gemeente en is daar neergezet om mensen te activeren (werklozen) en te reclasseren (ex-delinquenten). Sociaal afval verwerken zeg maar.

Het neerzetten van Eppo Gutteling is om te verhullen dat de arbeidsmarktmaffia bezig is. Door consulent Paulien Enderink van Lucrato te noemen, viel dat vorige jaar nog teveel op. Nu alleen nog wat doen aan de vacaturetitel ‘Gemeente Epe zoekt (vrijwillige) energie coaches’. Let maar op, dat zal de volgende stap zijn.

Verplicht versus vrijwillig
In de vacature van vorig jaar onder het schrikbewind van Lucrato schreef nog helemaal in stijl, dus schofterig, dat de opleiding VERPLICHT is. Niet even anders verwoorden hè bij een VRIJWILLIGE job. In de huidige vacature is men al wat milder en staat het er niet meer zo bot.

Uiteindelijk zullen er veelal verplichte vrijwilligers op dit soort onbetaalde banen terechtkomen in het kader van grootschalige Nederlandse mensenhandel (slavenhandel).


Stilema ook voor hergebruik sociaal afval
Stilema Vaassen ook voor hergebruik sociaal afval
Sociaal afval verwerking

Zoals vele kringloopbedrijven is Stilema een verondersteld maatschappelijk verantwoord sociale onderneming, maar populair gezegd is het pure ‘fucking business’ en een dumpplaats voor de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe waar mensen kunnen worden verhandeld.

In het verleden heeft men bij Stilema mij nog eens proberen te verleiden om iets voor de website te doen. Ik kon er een paar euro voor krijgen waar je zelfs nog geen fatsoenlijk tweedehandsartikel van kunt kopen. Schunnig dat dit soort bedrijven mag bestaan en er nog om geprezen worden ook.

In mijn nabije omgeving ken ik iemand die werk zocht en door de gemeente Apeldoorn verboden werd bij Stilema aan de gang te gaan. Dat werk zou te min zijn voor zijn capaciteiten. Dat klopte ook wel, want de beste man heeft nu een zeer goede ICT-baan (op eigen krachten verkregen). Hij is een mooi voorbeeld dat je soms aan de vunzige klauwen van de gemeente Apeldoorn kunt ontsnappen. Maar dit voorbeeld geeft wel aan hoe de gemeente zelf over haar partners in crime denkt: shitholes.

Het is me dan ook een stelletje gajes bij elkaar! Ik heb er geen goed woord voor over.


Eppo Gutteling (PvdA)
Eppo Gutteling (PvdA)
Sociaal afvalverwerker en stroman Eppo Gutteling

De Apeldoornse PvdA’er Eppo Gutteling ken ik al een hele tijd. Ooit deed ik in mijn naïeve periode ook nog eens iets voor de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid. Destijds vond ik het wel een toffe gast; hij had veel affiniteit met jongeren. Maar later is hij bekend geworden rond het dossier afval. De liefde voor troep en het een tweede leven geven (recyclen) is hij niet meer kwijtgeraakt.

Toen Diftar omgeven door een boel onrust en geharrewar werd geïntroduceerd in Apeldoorn was hij verantwoordelijk wethouder. Hij is van een generatie Apeldoornse wethouders waarvan over integriteit niet naar huis te schrijven viel en de nodige schandalen en schandaaltjes de kop op staken. Ik heb dit van dichtbij mee mogen maken en heb de nodige inside information doordat ik toen nog een geliefd kind aan huis was bij de gemeente Apeldoorn aan Marktplein 1.

Eppo Gutteling was als wethouder niet meer nodig om het maar vriendelijk uit te drukken en kwam op wachtgeld te staan. Hij is niet roemloos ten onder gegaan. Op de Apeldoornse vuilnisbelt aan de Aruba zag ik eens een straatnaambordje met “Eppo Guttelingplein”. Ook mocht hij een erepenning bij het afscheid van de politiek in ontvangst nemen in maart 2006. Er werd zelfs een ‘enorm’ krantenartikel aan gewijd.

Tegenwoordig zwaait hij dus de scepter bij kringloopcentrum Stilema in Vaassen dat onderdeel uitmaakt van afvalbeheerder Circulus-Berkel. Op die functie heeft Eppo natuurlijk niet hoeven solliciteren. In het old boys network word je gewoon ergens naar binnen geschoven.  Dat gebeurde tien jaar geleden ook al toen hij op voordracht van de gemeente Apeldoorn bestuurder werd bij het bedrijf.


Over hoe het verder zit met het gefoezel tussen Circulus-Berkel en de gemeente vertel ik graag in een volgende blog.


Naast een plekje in het algemeen bestuur van Waterschap Vallei En Veluwe is Eppo Gutteling nog altijd trouw aan de Partij van de Arbeid ook al is die partij op sterven na dood.

Maar ten onder gaan lijkt alleen maar zo. De socialisten hebben nog grote macht en verwoestende invloed in het landelijk en lokaal bestuur. Kijk maar naar onze makker William Moorlag waar pas nog zoveel om te doen was. Bij dat debacle komen we ook Cedris tegen waar voormalig PvdA-icoon Job Cohen de lakens uitdeelt. En dan niet te vergeten Johan Kruithof die misschien slechts een lokale wethouder lijkt die mensen zoals ik naar de verdoemenis helpt. Onderschat hem niet, want hij zetelt in de schimmige Werkkamer (zie Maffia-afdeling gemeente Apeldoorn).

Het is één kluwen van ons-kent-ons en de burgers hebben er geen flauw benul van wat er allemaal wordt geritseld op kosten van de maatschappij.

Met een beetje pech gaan naïeve Apeldoorners en Epenaren in maart weer wat van die sociale linkse rakkers op het pluche helpen. Net als waarschijnlijk elders in den lande.

Ach, men moet het ook maar zelf weten ook.


De vacature voor vrijwillige energiecoach, voorjaar 2017

Dezelfde vacature is ook in januari 2018 uitgeschreven, maar dan met de Eppo Gutteling als contactpersoon.

De vacature voor vrijwillige energiecoach, voorjaar 2017

Een reactie plaatsen