BurgerkrachtCentraal | Augustus 2019

HET GAAT HELAAS TE VAAK OVER WAAR HET NIET OVER GAAT!

Augustus 2019

De messias en de farizeeër oet Twente
27 augustus  2019 | Als warme en koude luchtstromen elkaar raken, geeft dat energie. Gebeurt dat beheerst, dan is die zelfs nuttig aan te wenden. Maar meestal geeft het gedonder. Zo gaat het precies als menselijke maat en rechtmatigheid botsen.
MEER


Aanvraag opsporing individuele inkomenstoeslag 2018
24 augustus  2019 | Mogelijk is er bij de gemeente Epe ruim 300 euro individuele inkomenstoeslag 2018 van Ray Heijder zoekgeraakt en zelfs aan de verkeerde persoon overgemaakt. Ook mist de beschikking, maar dat zou kunnen komen door ambtshalve toewijzing (wellicht).
MEER


Gemeentelijke schizofrenie, het blijft wennen
24 augustus  2019 | Als burger moet je jezelf exact aan regels en procedures houden. Zelfs een klein ongewild foutje kan al voldoende zijn voor zelfs een beschuldiging van fraude. Gemeenten kunnen echter doen wat ze willen zolang het maar over de kaders van de wet heen klotst. Voor een voorbeeld gaan we weer op bezoek in Apeldoorn. Nee in Epe, of toch Apeldoorn? Of is het nou Epe?
MEER


Is het nou het college van Apeldoorn of van Epe?
24 augustus 2019 | Als je als juridische medewerker van de gemeente stelselmatig liegt en draait om een burger tegen te werken, word je vanzelf schizofreen en paranoïde. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren in de gemeente Rheden, maar ook in Apeldoorn/Epe. Een voorbeeldje...
MEER


Hoger beroep afhandelen kan zo een jaar duren
24 augustus  2019 | Een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep afhandelen kan blijkens een brief van Rechtspraak.nl zomaar een jaar duren (of meer). Gelukkig loopt er uit de onderhavige kwestie geen bloed, dus geen probleem.
MEER


Val jij maar lekker Zalandood!
24 augustus 2019 | De roep om hogere minimumlonen van vandaag is vooral symbolisch. Al zou er een verhoging komen, het zal weinig uitmaken. Laat je er dus niet blij mee maken! De kanker, de pest, de Zalandood woekert dus al een aantal decennia!
MEER


Beschuldiging en aansprakelijkheid niet nakomen zorgplicht
20 augustus 2019 | Ray Heijder beschuldigt formeel de gemeente Epe van het niet nakomen van haar zorgplicht jegens hem en stelt haar aansprakelijk voor de schades.
MEER


Beroep rechtbank wegens niet tijdig beslissen college Epe
20 augustus 2019 | Na ruim drie jaar heibel met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe, bekruipt je het gevoel 'men zal het uiteindelijk toch een keer niet laten aankomen op bezwaar & beroep?' Dat is ook een beetje de hoop. Maar helaas, een 'game changer' laat op zich wachten en daarom gaat Ray Heijder ook nu weer in beroep bij de rechtbank. Het is niet anders.
MEER


Tweede aanvraag verbetering 'Mijn Epe'
20 augustus 2019 | Ray Heijder vraagt voor de tweede keer een verbetering aan van de werking van 'Mijn Epe' bij de burgemeester van de gemeente Epe. De eerste aanvraag is naar zijn oordeel niet toereikend behandeld.
MEER


Aanvraag rechtmatigheidstoets mutatieformulier bijstand
20 augustus 2019 | Rechtmatigheidstoets mutatieformulier 'wijziging(en) doorgeven bijstand'. Mag de gemeente van de bijstandsgerechtigde eisen om (o.a.) een adreswijziging i.h.k.v. de informatieplicht door te geven aan de uitkeringsadministratie?
MEER


Oplettende actie van PvdA Almelo
18 augustus 2019 | We zijn vaak niet te spreken over de lakse houding van gemeenteraden en gemeenteraadsleden. Dat ventileren we dan ook openlijk op BurgerkrachtCentraal. Maar soms zijn er opzienbarende uitzonderingen en dan schenken we daar ook graag aandacht aan. We gaan naar een oplettende actie van de PvdA in Almelo.
MEER


Einde sociale gebiedsteams in zicht?
18 augustus 2019 | De
sociale gebiedsteams (sociale wijkteams) zijn mislukt. De doelstellingen zijn niet behaald. Juist niet zelfs. Betekent dit het einde ervan? Ja, de sterfhuisconstructie van "minder geld, we moeten anders gaan werken" luidt dat einde in.
MEER


Gehandicapten misleiden, is niet lief
17 augustus 2019 | De Participatiewet moet niet worden veranderd, althans niet in eerste instantie. Ook niet voor gehandicapten. Voer de wet rechtvaardig uit, dan komen de eventueel noodzakelijke veranderingen ook. En nee, we hebben niets tegen de persoon Noortje van Lith!
MEER

Nederland onderzoeksland
13 augustus 2019 | De VNG neemt voor de zoveelste keer het initiatief voor een onderzoek zonder ambitie. Het gaat wederom alleen om wat geleerde lessen. Gemeente Twenterand is uitverkoren om verguld voor de troepen uit te lopen. En zie wethouder Mark Paters eens shinen!
MEER


Voorlopige afwijzing schadeclaim
13 augustus 2019 | De ambtelijke organisatie van de gemeente Epe lijkt onvoldoende mandaat te hebben en/of te weinig expertise om zelfstandig te handelen. Best sneu!
MEER


Aanvraag verbetering 'Mijn Epe'
12 augustus 2019 | Aanvraag bij college: Ray Heijder ondervindt dat hij in zijn recht wordt beperkt doordat de overheidsdienst 'Mijn Epe' (PIP), een zaaksysteem, voor hem niet naar behoren werkt. Hij doet een aanvraag voor verbetering bij het college van de gemeente Epe.
MEER


Aanvraag onderzoek administratieve misstand
11 augustus 2019 | Een gemeente die een andere gemeente taken laat uitvoeren, blijft zelf verantwoordelijk. Daarom vraagt Ray Heijder bij het college van de gemeente Epe om een onderzoek naar een mogelijke administratieve misstand veroorzaakt door de gemeente Apeldoorn.
MEER


Aanvraag onafhankelijke cliëntondersteuning
11 augustus 2019 | Aanvraag bij college: omdat de contacten met de gemeente Epe (Apeldoorn) in een structureel, conflictueuze situatie plaatsvinden, wil Ray Heijder bij elk gesprek over zijn hulpvraag in het sociaal domein zeker zijn van formele onafhankelijke cliëntondersteuning.
MEER


Schrijnende burgeronmacht
10 augustus 2019 | We kunnen iets stellen tegenover de schrijnende burgeronmacht, namelijk kracht. Niet vanuit de sociale rechtvaardigheid (social justice), maar wat dan wel?
MEER

Wsw'ers oude stijl
8 augustus 2019 | De Wet sociale werkvoorziening werkt! Wsw'ers voelen zich geen handelswaar van de legale mensenhandel! Is dat wel de bedoeling? Nee, dus afschaffen dan maar.
MEER

Het zal toch wel geregeld zijn voor de Friezen?
7 augustus 2019 | Een belangrijke oorzaak van dat het in het sociaal domein misgaat en dat integrale aanpak niet werkt is de gedachte: het zal toch wel geregeld zijn? Zo van: wij hebben als onderdeel in het verhaal de boel goed voor elkaar en dat zal voor de anderen om ons heen ongetwijfeld ook opgaan.
MEER


Oei, vrouwen achter het stuur in Zutphen
6 augustus 2019 | Volg de sensatie: GelreWerkt!
In Zutphen vraagt wethouder Laura Werger (VVD, who else?) op basis van bijeengeraapte leugens (leugenfestijn / foutenfestijn) vier ton extra van een bijna failliete gemeenteraad. Die durft!
MEER


Online info voorschot bijstand nog steeds een drama in Friesland
6 augustus 2019 | Het wordt duidelijk dat de Friese gemeenten collectief de belanghebbende burgers die een bijstandsuitkering aanvragen misleiden tot op heden.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit met opzet gebeurt.
MEER


Framing van inactieven mag er nu arrogant dik bovenop liggen
5 augustus 2019 | De tijd is aangebroken dat onder aanvoering van de neoliberale deugmensen van de VVD de framing van inactieven (as knows as langdurig werkloze 'bankzitters') er dik bovenop mag liggen. De brede publieke opinie is er voldoende rijp voor gemaakt de afgelopen jaren. 'Arbeit macht frei' verliest de beladen betekenis en wordt weer een deugd.
MEER


Groeiende kloof tussen damage control en schadevergoeding
3 augustus 2019 | Burgers en overheid komen op steeds grotere afstand van elkaar te staan. Dat is het tegenovergestelde effecten van wat met de decentralisaties werd beoogd. Daar waar gemeenten (maar ook de Rijksoverheid) inzetten op het beperken van schade, hebben burgers behoefte aan schadevergoeding en het voorkomen van ellende.
MEER


Hoger beroep ingediend bij Centrale Raad van Beroep
2 augustus  2019 | Geen gras over laten groeien, direct hoger beroep ingediend (digitaal met DigiD) bij de Centrale Raad van Beroep na de ontvangst vandaag van de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Drie gronden aangevoerd.
MEER


Uitspraak beroep
2 augustus  2019 | Ken je dat gevoel, dat de tijd voorbij vliegt? Time flies when you are having fun! Maar dat in één dag maar liefst zes weken in rook opgaan, dat maak je niet vaak mee. Maar het bestaat en daarvoor gaan we naar Rechtbank Gelderland. Gisteren meldden we nog dat Rechtbank Gelderland zich zes weken extra tijd gunt om uitspraak te doen. Warempel een dag later is daar dan toch de uitspraak! Het geduld van Ray Heijder is maar één dag op de proef gesteld. Dat is bij de gemeente Apeldoorn wel anders (daar gaat het beroep trouwens over).
MEER


Uitstel uitspraak beroep
1 augustus  2019 | Vandaag ontvangen: de brief van Rechtbank Gelderland waarin de griffier bericht dat de uitspraak op het beroep niet binnen zes weken kan worden gedaan. Besloten is om de termijn met zes weken te verlengen.
MEER