Beoordeling

BKCkeuring

Vanaf november 2018 beoordelen we alle 355 gemeenten op hun online informatie over de aanvraag algemene bijstand en andere kwesties met betrekking tot werk & inkomen.


Logboek

Gemeente Berg en Dal

31 oktober 2019

Berg en Dal
Inmiddels heb ik op de website gezet:
Een bijstandsuitkering aanvragen begint op www.werk.nl met het inschrijven als werkzoekende.

Bedankt voor het bericht. Het is verwerkt in onze tabel en hiermee staat Berg en Dal bij ons met
alles in het groen op de eerste plaats.
Op: https://www.burgerkrachtcentraal.nl/alle-gemeenten/gelderland/

17 oktober 2019

Berg en Dal
Ik heb de informatie aangepast.
Ben benieuwd wat je ervan vindt/of we nu met alles in de groene zone zitten.

De verbeteringen hebben sowieso tot gevolg dat Berg en Dal nu bovenaan de lijst staat.
BenD - 18/10/2019:
Wouw, dat is een mooi resultaat.

De tekst:
"Wij leggen het telefoongesprek vast als meldingsdatum voor de bijstandsuitkering."
BenD - 18/10/2019:
Ik heb even gestoeid met de tekst. Met deze zin was ik zelf ook tevreden.

Die vinden wij super belangrijk. Goed gedaan. Dit is een lichtend voorbeeld voor andere gemeenten.
We gaan deze tekst in voorkomende gevallen aanbevelen.

Maar de volgende tekst is wettelijk onjuist:
"Als je bij ons een bijstandsuitkering aanvraagt hoef je jezelf niet in te schrijven bij het UWV. Op het moment dat je de bijstandsuitkering krijgt verloopt deze inschrijving bij het UWV geautomatiseerd."

Het is namelijk zo dat iemand die een bijstandsaanvraag ALTIJD en EERST moet inschrijven bij Werk.nl als werkzoekende.
De tekst van Berg en Dal suggereert ook nog eens ten onrechte dat inschrijving alleen gebeurt als iemand de bijstandsuitkering krijgt.
Maar ook als op de bijstandsaanvraag nog een besluit moet vallen, is de inschrijving bij UWV verplicht.
BenD - 18/10/2019:
Ik snap jou. Toch is deze werkwijze in de regio Nijmegen afgesproken met het UWV. Dit om inschrijving en verlopen van inschrijving voor gemeenten en inwoners makkelijker te maken.
Heb jij nog een suggestie voor een betere tekst voor onze website hierover? Ik ga onze inwoners in onze afwijzingsbeschikking wel wijzen op de inschrijving via werk.nl.

10 oktober 2019

Berg en Dal
Ontzettend bedankt voor de snelle reactie.
Wij gaan ons voordeel ermee doen.

Graag geven we hierbij onze aanbevelingen:

Beslistermijn
Op de website staat nu:
"U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd."
Maak ervan:
"De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met 8 weken door de gemeente worden verlengd als er bijvoorbeeld extra bewijsstukken nodig zijn."

UWV inschrijving:
Het is juist een pluspunt dat de inschrijving bij UWV automatisch gebeurt. Vertel dit dan ook op de website! Is immers te zien als een extra service van de gemeente.

Een minpunt is echter dat de belanghebbenden moeten bellen naar een nummer en dat daarbij niet duidelijk wordt wat de meldingsdatum is en hoe deze is geborgd (hoe wordt deze vastgelegd). De meldingsdatum is een cruciale datum voor het moment dat de bijstandsuitkering ingaat. Nu is niet te bepalen hoeveel tijd er zit tussen werkelijke melding en vastgelegde (geregistreerde melding).

Voorschot:
"U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. "
Dit moet stelliger beginnen:
"U krijgt na uiterlijk 4 weken een voorschot."
Weglaten (want onjuist en erbij 'verzonnen'):
"als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt."

"De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:"
veranderen in:
"U krijgt geen voorschot als:"

Aan de opsomming toevoegen:
"De gemeente een besluit heeft genomen op uw aanvraag;"

"u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;"
veranderen in:
"u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten is;"

"u de bewijsstukken te laat aanlevert;"
veranderen in:
"u de bewijsstukken te laat aanlevert en u dat te verwijten is;"

Gemeente Berg en Dal
Ik zag dat wij niet positief scoren op 3 onderwerpen.

Beslistermijn
Ik heb onze medewerker van Juridische Zaken gevraagd de tekst over de beslistermijn aan te passen.

UWV inschrijving
Voor de Regio Nijmegen is afgesproken dat inwoners zich niet meer hoeven inschrijven bij het UWV. De inschrijving volgt geautomatiseerd, na aanvraag van de bijstandsuitkering bij de gemeente.

Voorschottekst
Deze tekst staat op onze website.
----------
Voorschot
U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft. Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering. Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot
Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:
- bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
- u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
- u de bewijsstukken te laat aanlevert;
- u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Graag hoor ik hoe we de tekst kunnen verbeteren.

 


Logboek

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie