Gemeente Leiderdorp | #BKC0547 | nulmeting

Beoordeling online informatie aanvraag algemene bijstandsuitkering

Afgekeurd

Punten van afkeuring aangeduid met: NIET OKAY

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

BurgerkrachtCentraal


Organisatie

Gemeente Leiden Zuid-Holland | www.leiderdorp.nl


BKCkeuring

Nulmeting (eerste keuring) | 11 maart 2019 - 18:18 uur
Keurmeester: Ray Heijder


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Producten en diensten > B > Bijstand, uitkering

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG OVER DE AANPAK | OKAY
Goed. De aanpak wordt beschreven.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY
Aangetroffen maar zonder de melding dat de beslistermijn van 8 weken eenmaal met 8 weken mag worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID | NIET OKAY
Niet aangetroffen.


Online inschrijven & aanvragen

INSCHRIJVEN ALS WERKZOEKENDE BIJ UWV | OKAY
Niet aangetroffen, maar de inschrijving gebeurt automatisch bij het volgende punt.

ONLINE AANVRAGEN | OKAY
Aangetroffen, directe link naar UWV, Werk.nl


Voorschot

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen zoals het hoort bij de basisinformatie. Er moet apart op worden gezocht.

VERTALING VAN ARTIKEL 52 | NIET OKAY
Zeer slechte vertaling van het wetsartikel. Cruciale informatie mist en de teksten die zijn gebruikt, zijn onjuist.

Als u een uitkering heeft aangevraagd en u kunt aantonen dat u nu geen middelen van bestaan meer heeft, kunt u de gemeente om een voorschot op uw uitkering vragen.

Onjuist. Dat hoeft men voor het voorschot niet aan te tonen. Bovendien moet het voorschot worden verstrekt zonder dat de belanghebbende erom hoeft te vragen.

U kunt een voorschot krijgen indien u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd maar niet genoeg geld heeft om te kunnen wachten totdat de uitkering op uw rekening is overgemaakt.

Dat zou kunnen gelden bij 'broodnood', maar niet bij het voorschot. Het voorschot moet sowieso worden verstrekt (onder de gestelde voorwaarden in artikel 52).

Indien u bij de aanvraag van een bijstandsuitkering onvoldoende geld heeft om de komende dagen in uw onderhoud te voorzien dan dient u dit te melden aan de medewerker die uw aanvraag heeft afgehandeld.

Dat hoort bij de broodnoodregeling, niet bij het voorschot.

Meenemen
Recent bankafschrift.
Bewijs van schulden (voor zover van toepassing).

Onjuist. Dit moet worden aangeleverd voor de bijstandsaanvraag. Niet specifiek voor het voorschot.


TIP: MODELTEKST VOORSCHOT

ModeltekstBurgerkrachtCentraal heeft een modeltekst opgesteld.
Bekijk de modeltekst hier >