Gemeente Castricum | #BKC0383 | nulmeting

Beoordeling online informatie aanvraag algemene bijstandsuitkering

Afgekeurd

Punten van afkeuring aangeduid met: NIET OKAY

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

BurgerkrachtCentraal


Organisatie

Gemeente Castricum Noord-Holland | www.castricum.nl


BKCkeuring

Nulmeting (eerste keuring) | 3 april 2019 - 10:01 uur
Keurmeester: Ray Heijder


Vindbaarheid

VANUIT DE STARTPAGINA | OKAY
Aanvragen en regelen > Werk, inkomen en zorg > Bijstand

VIA DE ZOEKFUNCTIE | OKAY
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'


Basisinformatie

ALGEMENE UITLEG OVER DE AANPAK | OKAY
Goed. De aanpak wordt beschreven.

VERMELDING VERMOGENSTOETS | NIET OKAY
Niet aangetroffen.

BEDRAGEN TOEGESTAAN VERMOGEN | NIET OKAY
Vermeld de juiste bedragen zoals ook staan op de website van de Rijksoverheid met de altijd actuele bedragen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Of leg een link naar die website.

BESLISTERMIJN | NIET OKAY

U ontvangt bericht binnen 8 weken na het inleveren van de formulieren bij de gemeente. Als u recht hebt op een bijstandsuitkering, krijgt u deze in principe toegekend vanaf de dag dat u zich hebt gemeld bij de gemeente.

De tekst is onjuist en onvolledig.
"Binnen 8 weken na het inleveren van de formulieren" moet zijn "Binnen 8 weken nadat u zich voor een bijstandsuitkering hebt gemeld".
"U ontvangt bericht" is te vaag als wordt bedoeld dat de belanghebbende dan uitsluitsel krijgt over wel of geen uitkering.
Aan de tekst ontbreekt dat de termijn van 8 weken eenmaal door de gemeente mag worden verlengd.

BEZWAARMOGELIJKHEID | OKAY
Aangetroffen.


Online inschrijven & aanvragen

INSCHRIJVEN ALS WERKZOEKENDE BIJ UWV | NIET OKAY

U meldt zich eerst aan als werkzoekende via werk.nl.

Het is een kleine moeite om van werk.nl een actieve link te maken.

ONLINE AANVRAGEN | NIET OKAY
Het is onduidelijk of de belanghebbende alleen als werkzoekende moet inschrijven of ook een aanvraag bijstand aldaar moet indienen. Vermeld of dit wel of niet moet. Op werk.nl aangekomen, kan belanghebbende namelijk in verwarring worden gebracht als hij daar de mogelijkheid tot aanvragen aantreft.


Voorschot

VERMELDING | NIET OKAY
Niet aangetroffen. Het voorschot wordt verzwegen.

Opmerkelijk is dat bij zoeken op 'voorschot' als zoekresultaat de pagina over de bijstand wordt gegeven. Er lijkt een restant te bestaan van een vroegere vermelding over het voorschot.

VERTALING VAN ARTIKEL 52 | NIET OKAY
Uiteraard niet aangetroffen gelet op het vorige punt.


TIP: MODELTEKST VOORSCHOT

ModeltekstBurgerkrachtCentraal heeft een modeltekst opgesteld.
Bekijk de modeltekst hier >