Best practice

Een snelle online inventarisatie naar de manier waarop gemeenten informeren over de aanvraag algemene bijstand en de afhandeling daarvan laat zien dat er nog een flinke verbeterslag te maken is. We treffen zorgwekkend veel gemeenten aan die zeer ondermaats te werk gaan. Ook komen we gemeentelijke websites tegen die een goede poging hebben gedaan, maar desondanks belanghebbende inwoners geen goede dienst bewijzen.

De beste manier om die gemeenten aan te moedigen om beter werk af te leveren, is door inzichtelijk te maken hoe en waar ze de fout ingaan. Nog beter is om er voorbeelden tegenover te stellen van informatievoorziening die uitblinkt, geheel recht doet aan de Participatiewet en de burger werkelijk centraal stelt.

Maar zijn die voorbeelden er? Jazeker en we zijn er als BurgerkrachtCentraal van overtuigd dat er een wereld kan worden gewonnen als gemeenten zich daaraan spiegelen en hun eigen lokale situatie aan de 'best practices' gelijk trekken. Sterker nog, we vinden dat we dit van hen mogen eisen. Er is geen geldige reden om de inwoners om de tuin te leiden en af te houden van hun wettelijk recht.

Op deze pagina verzamelen we de voorbeeldige best practices.

Gemeente Lelystad

Op 10 oktober 2018 zat de gemeente Lelystad dicht tegen de kwalificatie best practice aan. Zij nam aanbevelingen van BurgerkrachtCentraal ter harte en voerde enkele aanpassingen door. Een dag later op 11 oktober 2018 alsnog best practice!
Meer...

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede is het voorbeeld voor andere gemeenten hoe de online informatievoorziening over de bijstandsaanvraag en de afhandeling daarvan moet zijn. Met dit voorbeeld vervalt elk excuus voor andere gemeenten om nog langer participatiewetteloos te handelen.
Meer...

Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant kunnen we opgetogen optekenen als een best practice online informatievoorziening over de algemene bijstand, de bijstandsaanvraag en de bijbehorende behandelprocedure. Hiermee zijn op dit vlak de burgerbelangen van inwoners in zes gemeenten goed gediend.
Meer...