Gemeente Enschede

Eerlijk, open en volledig online informatie verstrekken over het aanvragen van een bijstandsuitkering en de behandeling van de aanvraag is mogelijk. Dat bewijst de gemeente Enschede. Zij is hiermee naar het oordeel van BurgerkrachtCentraal participatiewettig en meer dan dat: een best practice.

Een lichtend voorbeeld voor andere gemeenten zoals de naar inwonertal bijna evengrote gemeente Apeldoorn die met het Werkplein Activerium geheel anders presteert (zeer ondermaats).

Andere gemeenten die een loopje nemen met de Participatiewet (en daarmee met de burger) hebben door de online prestatie van de gemeente Enschede geen enkel legitiem excuus. Zij kunnen allemaal een voorbeeld aan haar nemen. Dat weten ze ook wel, want gemeenten kijken naar elkaar op diverse beleidsterreinen en bij de uitvoering. Dat maakt het nog verwerpelijker dat er zoveel participatiewetteloos zijn.

Dat andere gemeenten tot nu toe weigeren hun inwoners correct te informeren over de bijstandsuitkering en daarbij zelfs de Participatiewet schenden (in het bijzonder artikel 52) kan niet anders dan een schandalige motivatie hebben. Die moeten we zoeken in het onuitgesproken streven om de toegang tot deze sociale voorziening zo ingewikkeld mogelijk te maken.

Daar moet echt een einde aan komen!

Aanvraag bijstandsuitkering

De gemeente Enschede blinkt uit in de online informatie over de bijstandsaanvraag. Deze is eenvoudig te vinden via 'Werk en inkomen' > 'Bijstand- Uitkering- Participatiewet Werk'.

De zoekfunctie werkt ook perfect. De informatiepagina wordt op zowel 'bijstand', 'bijstandsuitkering' als 'uitkering' gevonden.

Inhoudelijk is de informatie een verademing. Compleet, prettig leesbaar en zelfs met een instructievideo extra ondersteund. De belanghebbende inwoner voelt zich op deze wijze van informeren een burger die serieus wordt genomen en centraal staat.

Voorschot

Het aspect 'voorschot' dat in artikel 52 van de Participatiewet is geregeld, wordt vaak door gemeenten verstopt alsof de belanghebbende inwoners dit recht niet mogen ontdekken. Als het wel wordt vermeld, is de informatie in veel gevallen verdraaid of zelfs volstrekt onjuist. Van het wetsartikel blijft na gemeentelijke interpretatie dan weinig over.

De gemeente Enschede informeert helemaal correct en volledige volgens artikel 52 van de Participatiewet. Het kan dus wel!

Er is geen enkele legitieme reden om niet op hetzelfde niveau als de gemeente Enschede te informeren.

Conclusie

De gemeente Enschede is het voorbeeld voor andere gemeenten hoe de online informatievoorziening over de bijstandsaanvraag en de afhandeling daarvan moet zijn. Met dit voorbeeld vervalt elk excuus voor andere gemeenten om nog langer participatiewetteloos te handelen.

Best practice

Datum
6 oktober 2018

Type organisatie
Gemeente

Website
enschede.nl