Gemeente Lelystad

De afdeling Werk Inkomen en Zorg van de gemeente Lelystad heeft een uitgesproken missie die zich laat kwalificeren met de afkorting BORG. Die staat voor Betrokken, Open, Respectvol en Gelijkwaardig. Een mooie belofte, maar wat komt daarvan terecht? Bij een snelle rondgang op de gemeentelijke website krijgen we een goede indruk.

Op 10 oktober hadden we nog een 'maar'. Die is opgelost. Dat betekent dat we de gemeente Lelystad nu als best practice kunnen kwalificeren op het gebied van online informatievoorziening over de bijstand(saanvraag) en de afhandeling van de aanvraag. Ook over het belangrijke voorschot wordt nu uitstekend geïnformeerd.

Wij prijzen de gemeente Lelystad dat zij onze aanmoediging en rapportage via Twitter en deze website serieus heeft opgepakt. De belanghebbende inwoners in Lelystad zijn er nu beter mee gediend.

Lelystad correct

Oude beoordeling

Door onze beoordeling van 10 oktober 2018 hebben we op 11 oktober al een streep kunnen zetten.

De afdeling Werk Inkomen en Zorg van de gemeente Lelystad heeft een uitgesproken missie die zich laat kwalificeren met de afkorting BORG. Die staat voor Betrokken, Open, Respectvol en Gelijkwaardig. Een mooie belofte, maar wat komt daarvan terecht? Bij een snelle rondgang op de gemeentelijke website krijgen we een goede indruk. Maar...

Op de pagina 'Uitkering' die gemakkelijk te vinden is op lelystad.nl lezen we:

Via deze pagina kunt u alle informatie over het aanvragen van een uitkering, het doorgeven van wijzigingen, de hoogte van de uitkering en overige informatie terug vinden. Heeft u vragen? Dan kunt u iedere werkdag persoonlijk terecht bij de balie van Werk Inkomen en Zorg of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0320.

Inderdaad, we vinden alle informatie, op een enkel, maar cruciaal punt na: het voorschot.

Voor het voorschot moeten we een afzonderlijke zoekopdracht doen. Jammer, want het is zo eenvoudig om het 'inline' mee te nemen bij de informatie over de aanvraag uitkering. Bijvoorbeeld bij 'Levering en afhandeltijd'.

Na die afzonderlijke zoekopdracht op 'voorschot' vinden we dit:

U hoeft niet speciaal om een voorschot te vragen. Zolang de aanvraagprocedure loopt en u nog geen beschikking hebt gekregen krijgt u om de vier weken een voorschot. Als er twijfels bestaan of u wel recht hebt op een bijstandsuitkering dan krijgt u echter geen voorschot.

Bijna perfect conform artikel 52 van de Participatiewet. Alleen de laatste zin vinden we wat zorgwekkend.

Er zijn immers per definitie twijfels of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Zo niet, dan kan de uitkering net zo goed direct worden toegewezen (uiteraard na inlevering van alle wettelijk vereiste informatie en gegevens).

De wettelijke 8 weken behandeltermijn (die eenmaal mag worden verlengd) zijn juist bedoeld om van twijfels naar zeker weten te komen samen met de belanghebbende. Zeker weten is dan: zeker weten dat er recht bestaat (toewijzen uitkering) of zeker weten dat het recht niet bestaat (afwijzing).

De zin is dan ook een bedenksel van de gemeente Lelystad zelf dat niet strookt met de Participatiewet. Het is een mislukte poging om artikel 52 lid 2 onderdeel b te vertalen die luidt

bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat.

'Twijfels' voegen een onwettige subjectiviteit toe aan de objectieve Participatiewet. Er is een groot verschil tussen 'twijfels' en 'duidelijk'.

De juiste tekst zou moeten zijn:

U hoeft niet speciaal om een voorschot te vragen. Zolang de aanvraagprocedure loopt en u nog geen beschikking hebt gekregen krijgt u om de vier weken een voorschot. Als duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering dan krijgt u echter geen voorschot.

Conclusie

Het is jammer dat we de gemeente Lelystad net niet als best practice kunnen kwalificeren. De informatie over de bijstand(saanvraag) is keurig op orde op dat ene cruciale punt na: het voorschot. We moedigen de gemeente aan om die ene hobbel nog te nemen en echt BORG (Betrokken, Open, Respectvol en Gelijkwaardig) te zijn.

Kwalificatie
Best practice


Datum onderzoek
10 oktober 2018


Datum 2e onderzoek
11 oktober 2018


Type organisatie
Gemeente


Website
lelystad.nl