SIMply the best

Best practice zijn bij het verstrekken van online informatie over de bijstandsuitkering, daar moeten vast veel extra inspanningen en investeringen voor worden gedaan? Nee hoor, niet per se! Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard laten zien dat het ook simpel kan. Of eigenlijk SIMpel. We leggen het uit.

Bij de gemeenten is de zogenaamde online producten- en dienstencatalogus (PDC) verregaand ingevoerd. Het is een belangrijk onderdeel geworden binnen de gemeentelijke website. In de ICT-systemen (contentmanagementsystemen) waarmee gemeenten hun website bijhouden is het meestal als module ingebakken. Dat heeft als voordeel dat een catalogus één keer hoeft te worden opgezet en gevuld, waarna deze bij meerdere gemeenten kan worden ingezet. Ook het up-to-date houden van de catalogus is door centraal beheer veel gemakkelijker en betrouwbaarder geworden.

SIMpel met SIMsite

Powered by SIMsite

Een grote speler bij gemeenten is SIMgroep uit Rotterdam. Het contentmanagementsysteem van dit toonaangevend ICT-bedrijf heet SIMsite. Daarnaast levert SIMgroep tal van andere ICT-oplossingen voor content en publicatie. In het voorjaar van 2018 stelden we al vast dat ruim 130 gemeentelijke websites draaien op SIMsite met de PDC.

Meer dan een derde van alle gemeenten draait op SIMsite!

Ook Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken ermee.

Info bijstandsuitkering in de PDC van SIMgroep

De bijstandsuitkering is ook een product en dienst van de gemeente. Die hoort dus ook in de PDC te staan. Dat is bij SIMsite het geval. Als je de informatie op de websites van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard vergelijkt, zie je de sterke overeenkomsten dan ook.

Verschillen bij het gebruik van de PDC in SIMsite zitten vooral in de vormgeving (elke gemeente heeft een eigen huisstijl) en de mate van openbaar zetten van de informatie in de catalogus. Daarin zit ook gelijk slecht nieuws met betrekking tot veel andere gemeenten. Daar komen we zo op terug.

Ons positieve oordeel over de informatie die SIMgroep in de generieke PDC heeft opgenomen, is dat deze conform de Participatiewet is en een juiste vertaling van de wetsteksten is. Dit zegt echter nog niets over juiste toepassing door gemeenten. Zij kunnen de presentatie van de catalogusinformatie specifiek maken (customizen) en daardoor (grote) afbreuk doen aan de informatiekwaliteit. Let wel: wij zien hierbij dat de SIMgroep geen blaam treft.

Best practice

Voor wat betreft de informatie over de bijstandsuitkering bestempelen we Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard als best practice. Zij maken optimaal gebruik van de informatie in de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus die SIMgroep heeft ingebakken in SIMsite.

Dat betekent dat we alle noodzakelijk informatie aantreffen inclusief die over het voorschot.

De drie gemeenten laten zien dat naar behoren informeren over de bijstandsuitkering simpel kan zijn en met SIMgroep SIMpel.

Het slechte nieuws

Lof voor Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard en ICT-bedrijf SIMgroep dus, maar nu het slechte nieuws.

We stellen via onze 380x-inventarisatie vast dat een groot deel van de gemeenten gebrekkig informeert over het voorschot (geregeld in artikel 52 van de Participatiewet). Een nog groter deel verzwijgt het voorschot zelfs!

Als we vervolgens in overweging nemen dat in SIMsite alle informatie in zich herbergt en dat ruim een derde van de gemeenten deze software gebruikt, moeten we tot een onthutsende conclusie komen:

Heel veel gemeenten informeren niet uit onmacht slecht (of niet) over het voorschot algemene bijstand, maar doen dit bewust!

Dat is zelfs heel slecht nieuws, want het geeft aan dat er landelijk een systeemdenken is dat erop is gericht een specifieke populatie onder de burgers op een specifiek aspect zo dom mogelijk te houden. Dat vinden wij verwerpelijk en afkeurenswaardig. Het is ook zeer zorgwekkend, want wat betekent dit voor de werkelijke uitvoering in de praktijk!

Cranendonck

Heeze-Leende
Valkenswaard

Kwalificatie
Best practice


Datum onderzoek
27 oktober 2018


Type organisatie
Gemeente


Betrokken gemeenten
Cranendonck
Heeze-Leende
Valkenswaard