Werkplein Hart van West-Brabant

9 oktober 2018 - Vorige week mochten we gemeente Enschede als best practice presenteren, vandaag kunnen we die kwalificatie toekennen aan een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, de intergemeentelijke sociale dienst van zes gemeenten in West-Brabant: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

Vooralsnog is het een positieve uitzondering en unicum om een Gemeenschappelijke Regeling zo te kunnen waarderen, want bij intergemeentelijke samenwerking gaat het naar onze algemene waarneming vaak mis. Maar Werkplein Hart van West-Brabant doet het goed bij de online informatievoorziening over de bijstand(saanvraag) en de bijbehorende behandelprocedure.

Niet verbaasd

We zijn verheugd, maar niet verbaasd over de prestaties van Werkplein Hart van West-Brabant. In maart 2018 deden we een eerste rondgang onder alle websites van gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen die moeten informeren over de algemene bijstand. Op de website van het werkplein in West-Brabant troffen we enkele minpunten aan die na onze melding snel werden opgepakt en verbeterd door de organisatie achter de digitale uitgave.

We hebben achter de schermen contact met het werkplein en ons werd gevraagd om eventueel met meer verbetersuggesties te komen.

Met andere woorden: het Werkplein Hart van West-Brabant staat open voor externe input. Dat is prijzenswaardig.

Conform de Participatiewet

De informatie op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant beoordelen we als compleet en conform de Participatiewet. Men is geslaagd om de betreffende wetsartikelen leesbaar en juist te vertalen voor de inwoners van de zes gemeenten.

Wat we extra positief waarderen, is de informatie over het voorschot dat volgens artikel 52 van de Participatiewet een recht is. Veel gemeenten verstoppen dit recht, verdraaien de wettekst of hebben het er zelfs helemaal niet over.

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert informeren hun inwoners ook op dit belangrijke punt volledig en juist.

Belangrijk is ook de toeleiding vanuit de afzonderlijke gemeentelijke websites naar de website van het werkplein.
Die beoordelen we zonder uitzondering bij elke gemeente als goed en toegankelijk.

Conclusie

Werkplein Hart van West-Brabant kunnen we opgetogen optekenen als een best practice online informatievoorziening over de algemene bijstand, de bijstandsaanvraag en de bijbehorende behandelprocedure. Hiermee zijn op dit vlak de burgerbelangen van inwoners in zes gemeenten goed gediend.

Door direct contact met de organisatie kunnen we gerust zijn dat eventueel nog door ons aan te treffen minpunten snel zullen worden weggewerkt.