Betalingsonmacht griffierecht

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Betalingsonmacht griffierecht

Op het indienen van een beroepsschrift volgt een nota voor het betalen van griffierecht. Griffierecht is een heffing die de indiener van een beroepsschrift vooraf moet betalen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dit moet binnen 4 weken na de datum van de nota gebeuren.

Als de indiener meent het griffierecht  niet te kunnen betalen, is het mogelijk om beroep te doen op 'betalingsonmacht'. Of de indiener wordt vrijgesteld van betaling is vervolgens ter beoordeling van de rechtbank.

In de zaak ARN 18 / 5545 PW van Ray Heijder tegen de gemeente Apeldoorn, is de termijn voor het betalen van griffierecht en de mogelijkheid om beroep te doen op betalingsonmacht al verstreken. Er zijn echter bijzondere omstandigheden. De griffie van de rechtbank Gelderland heeft op verzoek op 21 januari 2019 keurig geadviseerd (telefonisch) wat Ray Heijder nu het beste kan doen. Dit advies volgt hij op en dat kan volgens de griffie heel handig en goedkoop online (met DigiD). Zie hieronder de ingezongen brief.

Rechtspraak.nl

inloggen

Beroep instellen bestuursrecht - particulieren

Rechtbanken
Aanvullende correspondentie en/of nadere stukken indienen bij een lopende beroepszaak of voorlopige voorzieningsprocedure


Brief ingediend bij de rechtbank Gelderland

Geachte griffie van de Rechtbank Gelderland,

Op 19 december 2018 heeft u een nota aan mij uitgeschreven met kenmerk 1000 8591 0195 3756 voor een bedrag van €46,- zijnde griffierecht in de zaak ARN 18 / 5545 PW.

De nota heb ik nog niet betaald door de omstandigheden die bij u bekend zijn via mijn klacht bij de rechtbank (2 januari 2019 met kenmerk 19-002). Mijn bedoeling was om de zaak niet inhoudelijk te laten behandelen zoals uit het klaagschrift ook blijkt. Echter door de gebeurtenissen tussen 2 januari en 19 januari die ook tot een tweede klacht bij u hebben geleid (op 19 januari) is nu mijn uitdrukkelijke verzoek om de zaak WEL doorgang te laten vinden.

De twee klachten zijn ook in te zien op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/formele-klachten-rechtbank-gelderland/

De betalingstermijn van de nota griffierecht is inmiddels verstreken en voor het doen van beroep op betalingsonmacht is het nu ook wat laat.

Op advies van een griffiemedewerker (telefonisch) stuur ik u deze brief waarin ik verzoek om:

- uitstel van betaling van de nota;
- mijn beroep op betalingsonmacht te beoordelen.

Ik meen dat dit verzoek kans heeft op basis van de bijzondere omstandigheden.

Ik heb overigens nog overwogen om bij de gemeente Epe (waar ik ingezetene van ben) bijzondere bijstand aan te vragen voor de betaling van de nota. Echter veronderstel ik dat de gemeente het beroep op betalingsonmacht bij de rechtbank als een voorliggende voorziening zal aanmerken waardoor zij bijzondere bijstand kan weigeren.

Graag ontvang ik nadere instructies van de rechtbank.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

Onderdeel van:
Lab 055/0578