BKCkeuring van gemeente Emmen | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
'Ondersteuning, inkomen en werk' > 'Uitkering' > 'Bijstandsuitkering 27 jaar en ouder'
'Ondersteuning, inkomen en werk' > 'Uitkering' > 'Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar'
3 klikken (acceptabel)

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ

De informatie die de belanghebbende te zien krijgt, is afhankelijk van de manier van navigeren. Bij het navigeren via de homepage komt men niet bij het product 'Bijstandsuitkering aanvragen' uit. Via de zoekbox zoeken op 'Bijstand',  'Bijstandsuitkering' en 'Uitkering' wel.

Het Werkplein Zuidoost-Drenthe wordt genoemd, maar:

www.werkplein-zuidoostdrenthe.nl
Deze website is niet actief
De domeinnaam is reeds geregistreerd door één van onze klanten, er is echter (nog) geen website op geplaatst. (Infracom ict)

Onderzoek wijst uit dat ooit (in 2011) deze website wel actief was.

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Hetzelfde bezwaar als bij ALGEMENE UITLEG (INLEIDING)

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Hetzelfde bezwaar als bij ALGEMENE UITLEG (INLEIDING)

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Hetzelfde bezwaar als bij ALGEMENE UITLEG (INLEIDING)

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Wel aangetroffen bij de verschillende navigatiepaden.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Wel aangetroffen, maar er moet apart op worden gezocht. BurgerkrachtCentraal beschouwt dit als verstoppen van informatie. Info (of een link daarnaar) zou bijvoorbeeld moeten staan bij 'Termijn'.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Er wordt gesproken over het aanvragen van een voorschot. Dat is onjuist en niet in overeenstemming met de Participatiewet. De bijstanduitkering vraagt men aan, het voorschot is een recht dat daaruit voortkomt en moet niet aangevraagd hoeven worden.

Belangrijke onderdelen uit artikel 52 worden niet vermeld zoals de termijn waarna het voorschot wordt verstrekt en dat er voorschot verstrekt blijven worden zolang de aanvraag in behandeling is bij de gemeente.

Bij 'Voorwaarden' staat onjuist maatwerk:

U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is.

Dit staat niet in artikel 52. De bewijzen die men moet leveren zijn verbonden aan de voorwaarden van de bijstanduitkering (dus wel indirect gerelateerd aan het voorschot).

De voorwaarden waar wel moet worden voldaan worden dan weer niet vermeld!

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

De gemeente Emmen is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.emmen.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
Drupal 7

Samenwerkingsverband
Werkplein Zuidoost-Drenthe (geen website?)

Datum keuring
11 november 2018

Tijdstip afmelding
13:08 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.