BKCkeuring van gemeente De Wolden | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
Bij 'Zorg en welzijn' > 'Werk en inkomen' > 'bijstandsuitkering'
In 2 klikken (goed)

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
Juiste bedragen voor 2018 zijn vermeld.

BESLISTERMIJN | OKÉ
Aangetroffen bij het product 'Bijstand, uitkering'

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen bij het product 'Bijstand, uitkering'

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bij 'Hoe werkt het'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen bij het product 'Bijstand, uitkering'. Is bewust onderdrukte info en zou normaal bij 'Hoe lang duurt het?' staan in de met SIMsite van SIMgroep meegeleverde gemeentelijke producten- en dienstencatalogus (GPC).

Ook niet apart in de GPC vindbaar.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

De gemeente De Wolden is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.dewolden.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
SIMsite SIMgroep Rotterdam

Datum keuring
12 november 2018

Tijdstip afmelding
12:33 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.