BKCkeuring van gemeente Doesburg | nulmeting

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
'Jeugd, Werk en Zorg' > 'Werk - Participatiewet' > 'Uitkering / bijstand'
In 3 klikken (acceptabel)

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ
Aangetroffen bij 'Eigen vermogen'.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | OKÉ
Juiste bedragen voor 2018 aangetroffen bij 'Eigen vermogen'.

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Ontbreekt in de volgende tekst en lijkt een bewuste afwijking (want de termijn van 8 weken staat wel standaard in de GPC van SIMsite waar Doesburg gebruik van maakt).

Is uw aanvraag voor de bijstandsuitkering goedgekeurd? Dan krijgt u een brief met daarin de datum vanaf wanneer u de uitkering krijgt en wat de hoogte is van de uitkering. Wanneer uw aanvraag is afgewezen, dan krijgt u een brief met de reden daarvan.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Aangetroffen, 6 weken.

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | NIET OKÉ
Het is niet duidelijk hoe de meldingsdatum is geborgd en hoe de inschrijving bij het UWV WERKbedrijf is ingebed in de procedure.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Ook niet via de zoekfunctie.

Aangezien de gemeente Doesburg gebruik maakt van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus van SIMsite (SIMgroep), moeten we aannemen dat zij opzettelijk informatie heeft gedeactiveerd om deze te verstoppen voor de inwoners.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

OUDERE BEOORDELING

Voor de start van BKCkeuring hebben we de website van de gemeente Doesburg al eens bekeken, namelijk op 16 oktober 2018:

Op de website van de gemeente Doesburg treffen we informatie aan over de bijstand(saanvraag) waarvan we nog niet helemaal goed weten wat we ervan moeten vinden. De gemeente doet haar best om het proces begrijpelijk en uitvoerig te beschrijven, maar toch missen we wat cruciale elementen. Oordeel mee.

Bij BurgerkrachtCentraal beoordelen we de tekst als een mix van het goed willen uitleggen en het indekken tegen het scheppen van al te veel verwachtingen. Dat maakt het verhaal wat vreemd. Laten we de test stap voor stap doorlopen en voorzien van commentaar. Let wel, over de smaak van communicatie valt niet te twisten, dus niet alles wat wij bekritiseren, is slecht of onrechtmatig. Wat er wel echt onwettig is, komt later op deze pagina.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering bestaat uit twee delen: een meldingsgesprek (A) en een intakegesprek (B).

Dat is gelijk duidelijkheid. Wat overbodig lijkt zijn die (A) en (B) omdat die aanduidingen later in het verhaal niet meer terugkomen.

Hierna zullen we veel eventualiteiten tegenkomen die de tekst een ongemakkelijk tintje geven. Als belanghebbende krijg je het idee dat er van alles mis kan gaan en er nogal wat mee moet zitten. Is dat omdat de gemeente Doesburg zich vriendelijk wil indekken en alle mogelijkheden open wil houden om de aanvrager af te wijzen?

Het is te herkennen aan de woorden: waarschijnlijk, eventueel, kans (2x), wellicht (2x) en misschien.

Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of u recht heeft op een uitkering en dit wordt schriftelijk vastgelegd. Als u eventueel recht op een uitkering heeft wordt er direct een aanvraagformulier ingevuld, waarvan u een kopie ontvangt.

Het doet wat vreemd aan dat tijdens het meldingsgesprek wordt onderzocht of de belanghebbende recht heeft op een uitkering. Kan dat dan in zo'n gesprek? Later zal blijken dat dit natuurlijk niet het geval is. Waar is anders nog een intakegesprek voor nodig? En wat te denken van de (wettelijke) beslistermijn van 8 weken (die 1x mag worden verlengd)?

Taalkundig is het ook niet juist. Er staat eigenlijk dat het onderzoeken schriftelijk wordt vastgelegd, niet het recht op een uitkering. Maar goed, misschien is dit muggenziften of u weet wel,  die activiteit met mieren...

Het woord 'eventueel' verklapt waar men in het meldingsgesprek echt op uit is, namelijk onderzoeken of de kandidaat juist geen recht op een uitkering heeft. In belang van iedereen is dat helemaal niet verkeerd, maar zeg dát dan gewoon. Dat sluit ook aan bij de Participatiewet, want die stelt bijvoorbeeld in artikel 52 (betreffende het voorschot) dat er uitsluiting is als bij de aanvraag al duidelijk is dat er geen recht op bijstand bestaat.

Eventualiteiten komen eerder uit de geest van de gemeente dan uit de wet!

U ontvangt tevens een ‘boodschappenlijst’. Dit is een lijst met documenten die u nodig hebt om het recht op een uitkering nader te beoordelen. Deze neemt u mee naar het intakegesprek.

Deze passage is eerlijker want die geeft aan dat het nog maar helemaal de vraag is of de belanghebbende wel recht heeft op een uitkering. Dat is niet in het meldingsgesprek te bepalen en zelfs niet in dat aanstaande intakegesprek. Was het maar zo'n feest, want dan hadden we die acht weken beslistermijn niet nodig, geen heisa over voorschotten en kon de beschikking met de toekenning of afwijzing in dat twee gesprek al worden uitgereikt.

Heeft u goede kans snel een baan te vinden, dan komt u wellicht in aanmerking voor het project ’bemiddeling aan de poort’. Medewerkers van een uitzendbureau helpen u dan om snel betaald werk te vinden.

Twee eventualiteiten in een enkele zin: 'kans' en 'wellicht'. En wat is trouwens 'snel'?
Als je die 'goede kans' hebt, gaat dan de behandeling van de aanvraag nog wel gewoon door?

Komt u nog niet meteen aan het werk? En komt u wellicht wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering? Dan krijgt u binnen vijf dagen een intakegesprek met een consulent. Deze afspraak plannen we meteen in. De afspraak is bij u thuis of op het stadhuis.

Daar heb je de 'wellicht' weer. Het is vooral nog niet zeker hè, meneer of mevrouw!

Heeft u kans op het krijgen van een bijstandsuitkering, dan heeft u nog een intakegesprek. Het gesprek gaat over 1. inkomen en 2. werk.

Nu komt een beetje de associatie met de straatprijs van de Postcodeloterij. De eventualiteit heet nu 'kans op'. Geef dat inmiddels meer hoop dan 'wellicht'?

Het 'nog een intakegesprek' is verwarrend (alsof er ineens meerdere intakegesprekken zijn). Het woordje 'nog' weglaten verhelpt dit.

We krijgen trouwens op dit moment de gedachte: wat is eigenlijk de waarde van dat 'dit wordt schriftelijk vastgelegd' bij het meldingsgesprek?

We bekijken uw cv en het formulier met sollicitatieactiviteiten die u de afgelopen drie maanden heeft gedaan.

Zegt de gemeente Doesburg hier nu dat de kandidaat de afgelopen drie maanden had moeten solliciteren?
Wat is de wettelijke grondslag? Wat is de stelligheid?
Moet de hoop in de schoenen zinken bij de aanvrager als hij of zij dat niet heeft gedaan? Zijn dan alle kansen plots verkeken?

De gemeente Doesburg kent verschillende (re-integratie) projecten waar u misschien aan mee kunt doen.

Ook hier weer die eventualiteit, dit keer door het gebruik van het woord 'misschien'.
Beter is: 'waar u onder voorwaarden aan meer kunt doen'.

Wat we echt missen

Nog veel belangrijker dan de smaak van de tekst die we net hebben bekeken, zijn de cruciale elementen die we op de website van de gemeente Doesburg missen. Dat gemis kan duiden op een onwettige uitvoeringspraktijk. Kan!

  • Waar komt in dit verhaal de verplichte registratie in het systeem van het UWV WERKbedrijf terug? Bij veel andere gemeenten is inschrijven als werkzoekende op Werk.nl de eerste noodzakelijke stap.
  • Wordt de datum van melding, de meldingsdatum ergens geborgd in het proces? Met deze datum moet namelijk worden gerekend als het gaat om de beslistermijn en de tijd die maximaal mag verstrijken tot het verstrekken van een voorschot.
  • Is uw aanvraag voor de bijstandsuitkering goedgekeurd? Dan krijgt u een brief met daarin de datum vanaf wanneer u de uitkering krijgt en wat de hoogte is van de uitkering. Wanneer uw aanvraag is afgewezen, dan krijgt u een brief met de reden daarvan.
    Wat is trouwens de beslistermijn bij de gemeente Doesburg? Wordt niet vermeld in bijvoorbeeld bovenstaande zin.
  • Hoe zit het eigenlijk met het voorschot (en de voorschotten) bij de gemeente Doesburg? Wordt helemaal verzwegen.

Conclusie

De gemeente Doesburg houdt een wat merkwaardig verhaal over de bijstandsaanvraag. Een communicatieve heroverweging zou geen kwaad kunnen waarbij vooral iets wordt gedaan aan eventualiteiten (waarschijnlijk, eventueel, kans, wellicht en misschien). Meer stelligheid is gewenst. Onduidelijkheid over de borging van de meldingsdatum en het helemaal verzwijgen van het voorschot doen vermoeden dat de uitvoeringspraktijk niet helemaal volgens de Participatiewet verloopt.

De gemeente Doesburg is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.doesburg.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
SIMsite SIMgroep Rotterdam

Datum keuring
12 november 2018

Tijdstip afmelding
14:55 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie