BKCkeuring van gemeente Elburg | nulmeting

BKCkeuring Gelderland
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
'Zorg, werk en jeugd' > 'Werk en inkomen' > 'Inkomen' > 'Uitkeringen'
In 4 klikken en dat is teveel.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Wel aangetroffen als de informatie over de bijstandsuitkering via de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus wordt gezocht. Maar dit telt niet. Het is niet de bedoeling dat het informatieniveau afhangt van het gekozen navigatiepad.

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Wel aangetroffen zoals bij BESLISTERMIJN. Niet correct dus.

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Aangetroffen in de eerste alinea.

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

Wel via de zoekfunctie, zoeken op 'voorschot', gevonden.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Het product is 'Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen'. De aanduiding 'aanvragen' is onjuist. Het voorschot is geen product dat apart aangevraagd moet worden, maar is inbegrepen bij het product bijstandsuitkering.

Het is trouwens vreemd om een product (of dienst) in de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus 'Bijstandsuitkering aanvragen' te noemen. Het product (de dienst) moet heten: 'Bijstandsuitkering'.

Idem voor 'Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen'. Moet zijn 'Voorschot op bijstandsuitkering' en dan zou er bij de omschrijving moeten staan dat dit product/deze dienst is in begrepen bij het product/de dienst 'Bijstandsuitkering'.

Verder missen nagenoeg alle elementen uit artikel 52 Participatiewet zoals daar zijn de 4 weken termijn en de eventuele opvolgende voorschotten.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

 

De gemeente Elburg is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.elburg.nl

Provincie
Gelderland

Contentmanagementsysteem
Green Valley Delft

Datum keuring
12 november 2018

Tijdstip afmelding
18:50 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie