BKCkeuring van gemeente Hoogeveen | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | NIET OKÉ
Geen spoor dat direct een verband legt met bijstand of uitkering. Had bijvoorbeeld kunnen staan bij 'Direct regelen' of 'Vaak gezocht'.

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | NIET OKÉ
Niets over de gemeentespecifieke aanpak.

VERMELDING VERMOGEN | OKÉ

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen bij het product 'Bijstandsuitkering aanvragen'

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | OKÉ
Niet aangetroffen bij het product 'Bijstandsuitkering aanvragen'

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bij 'Aanvraag'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen bij het product 'Bijstand aanvragen'. Wel als apart product gevonden.

ARTIKEL 52 PROOF | NIET OKÉ

Het product is 'Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen'. De aanduiding 'aanvragen' is onjuist. Het voorschot is geen product dat apart aangevraagd moet worden, maar is inbegrepen bij het product bijstandsuitkering.

Het is trouwens vreemd om een product (of dienst) in de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus 'Bijstandsuitkering aanvragen' te noemen. Het product (de dienst) moet heten: 'Bijstandsuitkering'.

Idem voor 'Voorschot aanvragen'. Moet zijn 'Voorschot' en dan zou er bij de omschrijving moeten staan dat dit product/deze dienst is in begrepen bij het product/de dienst 'Bijstandsuitkering'.

Verder missen nagenoeg alle elementen uit artikel 52 Participatiewet zoals daar zijn de 4 weken termijn en de eventuele opvolgende voorschotten.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Geen

EXTRA TOELICHTING

Geen

De gemeente Hoogeveen is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.hoogeveen.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
Green Valley Delft

Datum keuring
12 november 2018

Tijdstip afmelding
11:17 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.