BKCkeuring van gemeente Meppel | nulmeting

BKCkeuring
< naar alle keuringen

PRODUCT(EN)

Bijstandsuitkering (algemene bijstand op grond van de Participatiewet)

VINDBAARHEID

VANUIT DE HOMEPAGE | OKÉ
'Meer...' > 'Werk & inkomen' > 'Uitkering' > 'Bijstandsuitkering nodig?'
In 3 klikken (acceptabel)

VIA ZOEKFUNCTIE | OKÉ
Geslaagde zoekactie op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering'

BASISINFO

ALGEMENE UITLEG (INLEIDING) | OKÉ

VERMELDING VERMOGEN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

TOEGESTAAN VERMOGEN (BEDRAGEN) | NIET OKÉ
Niet aangetroffen.

BESLISTERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

BEZWAARMOGELIJKHEID/-TERMIJN | NIET OKÉ
Niet aangetroffen

EERST INSCHRIJVEN BIJ UWV

LINK NAAR WERK.NL | OKÉ
Bij 'Aanvragen'

VOORSCHOT (ARTIKEL 52 PARTICIPATIEWET)

VERMELDING | NIET OKÉ
Niet aangetroffen. Ook niet via de zoekfunctie.

EVENTUELE BELASTENDE ELEMENTEN

Ook al is het met goede bedoelingen, de inwoners zouden niet opgezadeld moeten worden met beleidsinformatie zoals verordeningen. Als een gemeente het publiek extra wil informeren, investeer dan in een vertaling van de verordening. Anders kan net zo goed de hele gemeentelijke website alleen uit een lijst verordeningen bestaan en klaar.

In welke situaties de uitkering verlaagd wordt is vastgelegd in een verordening die door de gemeente is vastgesteld, deze verordening heet Maatregelenverordening. De hoogte van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin betrokkene verkeert. Tegelijk met de Maatregelenverordening is de Reïntegratieverordening vastgesteld, in deze verordening is o.a. vastgelegd welke instrumenten de gemeente inzet die leiden naar werk.

EXTRA TOELICHTING

Geen

De gemeente Meppel is

BKCafgekeurd

Type keuring
Nulmeting (eerste keuring)

Website
www.meppel.nl

Provincie
Drenthe

Contentmanagementsysteem
Green Valley Delft

Datum keuring
12 november 2018

Tijdstip afmelding
13:21 uur

Keurmeester
Ray Heijder

VERZOEK TOT HERKEURING?

Helaas heeft BurgerkrachtCentraal de online informatievoorziening van deze gemeente moeten afkeuren.
Bekijk links waarom (afgekeurd op NIET OKÉ).

Van mening dat een herkeuring een ander resultaat zal geven?
Gebruik dan het onderstaande formulier.

Formulier 'Verzoek tot herkeuring'

De naam van de beoordeelde organisatie wordt automatisch meegezonden.